Kæmpevindmøller og sygdomme

Vindmøllelauget og Borgmester H.P.Geil, vil ikke afvente den sidste del af Sundhedsundersøgelsen vedr. Kæmpevindmøller. Her holder fornuften op, og pengemagten overtager. Den sidste del af undersøgelsen, vil tage ca. 1½-2 år. Altså omkring 2017.Men de mener at de 39 Kæmpevindmøller skal sættes op efter sommerferien. Uden hensyn taget til, hvor mange der risikere at blive alvorlig syge af det. Der kan nævnes at folk flytter fra deres hjem, pga. lavfrekvent støj (Støjen man ikke kan høre, men måle, og som går længere ud end den støj vi hører). Der er oplevet sygdomme som. Hjerte tilfælde, menstruations problemer, rystelser i brystet, sitrende hænder, ingen nattesøvn, stress, og ved dyr eks. Dødfødte og vanskabte minkunger, ufrugtbare mink, mink der bliver aggressive og slår andre mink ihjel. Hvordan vil det påvirke os mennesker.
Hele Gram området bliver forsøgsområde.
Vi må da have et Krav på at sundhedsundersøgelsen skal gennemføres i dens helhed.
Hvad er det, Vindmøllelauget og Borgmesteren vil udsætte os for.. Disse sygdomme er dem bevist, og trods det, skal det presses igennem, uanset konsekvenserne. Vindmølle industrien måler støj fra Kæmpevindmølle helt ude på 4,5 km

Publiceret 18 May 2015 07:00