Andelskassen lukker sin filial i Agerbæk

Andelskassen lukker sin filial i Agerbæk

Andelskassen i Agerbæk lukker

Sidste åbningsdag er den 19. juni

Af
Kim Schou

Andelskassen flytter sin filial i Agerbæk til filialen i Varde, som medarbejderne i forvejen er tilknyttet to dage om ugen.

Fredag den 19. juni holder Andelskassen i Agerbæk åbent for sidste gang. Hidtil har kunderne kunnet benytte filialen tre dage om ugen, men fremover vil de fem medarbejdere have fast base i Andelskassen i Varde.

"Vi oplever, at kunderne i stigende grad anvender mobil- og netbank-løsninger, og at filialerne bliver brugt stadigt mindre, mens udgifterne til eksempelvis at sikre filialerne er steget. Det betyder, at brugen i nogle tilfælde ikke står mål med omkostningerne, når vi samtidig skal tilbyde vores kunder gode og konkurrencedygtige produkter," siger Niels-Ove Mølhave, regionsdirektør i Danske Andelskassers Bank A/S.


Nedgang i åbningstid

Filialen i Agerbæk gik i 2014 fra at være fuldtidsåben til at være åben tre dage om ugen, mens kunderne de øvrige dage blev betjent fra den noget større filial i Varde. Alligevel er antallet af besøg blevet ved med at dale.

"Besøgene i filialerne er typisk rådgivningsmøder, som er aftalt på forhånd. Og selv om vi for et år siden ændrede åbningstiderne, er tendensen med færre besøg den samme," siger Niels-Ove Mølhave.

"Vi er selvfølgelig klar over, at en række kunder nu får længere til banken, men vi tilbyder som altid kunderne, at de kan mødes med deres rådgiver i deres private hjem, ligesom det i en periode vil være muligt at holde kundemøder i filialens lokaler i Agerbæk. Og så vil der fortsat være en pengeautomat i Agerbæk, hvor man både kan hæve, indbetale og flytte penge mellem sine konti, ligesom vi bevarer døgnboksen ved filialen, som fremover vil blive tømt mandag og torsdag," siger regionsdirektøren.

Han understreger, at Andelskassen også fremover vil være stærkt engageret i lokalsamfundet.

"Andelskassen vil naturligvis fortsat bakke op om Agerbæk og omegn i form af aktiviteter og støtte til foreninger og initiativer, der gør en forskel for byen og området," slutter han.

Publiceret 21 May 2015 10:00