Sønderborg Kommune har ansat fire trivselskonsulenter til at tage sig af børn med et stort fravær.

Sønderborg Kommune har ansat fire trivselskonsulenter til at tage sig af børn med et stort fravær.

Flere børn pjækker mere

Nu har Kommunen ansat fire personer til at tage sig af børn, der forsømmer skolen

Både antallet af børn, der ikke kommer i skole, og antallet af fraværsdage er gået den gale vej, nemlig opad. For at vende udviklingen har Sønderborg Kommune søsat projekt NeedU,
Her skal en projektgruppe på fire tager barnets kasket på, for når der er for meget fravær i skolen, kan årsagerne være mange. NeedU har til opgave at skabe et trygt 'rum', hvor børn og forældre kan fortælle frit fra leveren og dermed hjælpe med at finde årsager og løsninger.
"Skolerne føler sig typisk magtesløse i forhold til at få tid til at varetage en social opgave på vegne af de elever, der ikke kommer. Samtidig kan det være svært som lærer at få den tillid til eleven og hans/hendes forældre, som er nødvendig for at snakke åbent om udfordringer og positive løsningsmodeller. Ofte er der oplevelser i bagagen, som blokerer," fortæller Rasmus Holst, som er en af de fire ansatte i NeedU.
"Jeg tror, det er nemmere for os at komme udefra, tage barnets kasket på og have fokus på, hvad der er bedst for barnet. Det må ikke være en kamp imod skolen eller familien, men derimod en indsats for at finde løsninger. Fraværet er et symptom – en reaktion på, at noget er galt. Det kan være stress og jag, manglende nærvær, socialt pres, utryghed, misbrug eller mobning, sorg, angst af forskellig karakter med mere. Symptomerne kan for eksempel være lavt selvværd og tristhed," fortæller Annette Hansen fra teamet.

Fakta
Fire trivselskonsulenter er ansat i projektet: Rasmus Holst som er pædagog og MST uddannet, Annette Hansen, der har en baggrund som sygeplejerske, Gitte Noes Juhl, der hidtil har været socialpædagog i Alssund Ungehus, og Søren Petersen, som er uddannet social formidler og har en fortid i Modtagelsen hos Børn og Familie.

Projekt NeedU skal vende udviklingen med flere børn, der pjækker.

Projekt NeedU skal vende udviklingen med flere børn, der pjækker.

Publiceret 21 May 2015 10:00