Ved den tidligere retsbygning ud mod Møllehusvej skal der i følge de nye planer opføres nye boliger og ekstra lokaler til aftenskolerne. (Foto: Erling J.)

Ved den tidligere retsbygning ud mod Møllehusvej skal der i følge de nye planer opføres nye boliger og ekstra lokaler til aftenskolerne. (Foto: Erling J.)

Nye boliger og aftenskole

Kommunen er ved at ændre på planerne for byggeri ved Kildegården

Nye boliger og ekstra byggeri til aftenskolerne ved Kildegården ud mod Møllehusvej er på vej i kommunens planer for udnyttelsen af området, der sidste år blev købt af staten, da retten flyttede ud til Søndre Ringvej. Efter at Roskilde fik mulighed for at overtage disse centrale arealer midt i byen, har byrådet vedtaget en plan om, at hele området fra Roskilde-hallerne, gennem Idrætsparken og de øvrige boldbaner, ned over det gamle kaserneområde på Kildegården til Gimle i det tidligere vandværk på Helligkorsvej nu skal være et stort idræts- og kulturcenter. I budgetterne for de kommende år er der sat penge af til at bygge nye trænings-faciliteter for bordtennis og springgymnaster ved Kildegården. Samtidig er det meningen, at aftenskolerne skal flytte deres undervisning fra Gråbrødre Skole og administrationen fra Algade 31 til de to tomme retsbygninger på Helligkorsvej 3 og 7. Undersøgelser har dog vist, at førstnævnte bygning, der ligger til venstre for indkørslen til Kildegården, også efter en ombygning vil være meget dårlig til undervisning. Derfor er kommunen nu indstillet på kun at bruge den gamle kommandant-bygning i nummer syv - og så bygge nye lokaler ved siden af den. Området giver desuden plads til nye boliger ud til Møllehusvej, og det vil forbedre kommunens økonomi i hele projektet. Desuden vil ekstra beboere i dette område opfylde ønsket om en 'fortætning', så der bliver flere beboere i Bymidten, der ikke længere skal være så øde efter butikkernes lukketid. Planen om at lave boliger i- og ved den tidligere Gråbrødre Skole er en del af den samme strategi. - Roskildes befolkning skal ikke kun vokse i Trekroner og Hyrdehøj. Vi har også brug for flere boliger i centrum, når prognoserne nu viser, at befolkningstallet vil vokse med 1.000 indbyggere om året, forklarer borgmester Joy Mogensen. tk

Publiceret 21 May 2015 11:30