Nye regler for opstilling af telte

Da Cirkus Arena i 2013 oplevede, at deres telt i Kalundborg styrtede delvist sammen, blev det årsagen til, at daværende Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) indførte en ny certificeringsordning for transportable konstruktioner, som eksempelvis cirkustelte. Det har betydet, at rigtig mange teltejere i landet sidenhen har skullet bruge store summer på certificering. Hvis telte i den størrelsesorden er certificeret kan de frit stilles op. Der findes imidlertid en anden løsning for at få tilladelse til at opstille teltet, som indebærer en kommunal byggesagsbehandling. Reglerne om certificering af forsamlingstelte er en medvirkende årsag til, at Cirkusmuseet har besluttet at give teltet til Cirkus Arcus.

Publiceret 21 May 2015 08:00