Region:

Regionsmedlem mod Hyllested som graveområde

Af
Henriette Klausen

Region Midtjyllands planer for råstofudvinding de næste mange år, har vakt stor opmærksomhed i Østjylland.
Regionen har modtaget 129 høringssvar og 46 af høringssvarene omhandler råstofområdet ved Hyllested på Djursland.
Og på det nyligt afholdte møde i denne uge i regionens forretningsudvalg, tog SFs gruppeformand Bente Nielsen forbehold for at Hyllested udpeges som graveområde.
Hun mener ikke at man kan lade et lille byområde betale med den belastning mange og tunge lastbiler betyder, hvis der gives en gravetilladelse.
Regionens oplæg skaber ifølge Bente Nielsen unødig utryghed, og har også allerede givet mange protester fra Hyllested.

Publiceret 21 May 2015 07:03