Syddjurs:

Ressourcer kan udnyttes mere optimalt

Af
Henriette Klausen

Syddjurs Kommune har deltaget i en projekt der skal undersøge, hvordan kommunen kan blive endnu mere effektiv, og dermed udnytte ressourcerne mere optimalt.
Undersøgelser har vist, at 1 % af borgerne i en kommune ”forbruger” 30 % ressourcerne på velfærdsområderne.
Med det udgangspunkt har konsulentvirksomheden Implement analyseret Syddjurs Kommunes udgifter til de svageste borgere.
Analysen indikerer et betydeligt økonomisk potentiale, som Syddjurs Kommune nu vil undersøge nærmere.
Potentialet afhænger af, at der skabes et yderligere samarbejde på tværs af de forskellige fagområder i kommunen.
På den måde kan der skabes en sammenhængende og koordineret indsats over for de svageste borgere.

Publiceret 21 May 2015 07:09