Servicen til modtagere af kontakthjælp samles hos Jobcentret, Dieselvej 6. Foto: Kolding Kommune.

Servicen til modtagere af kontakthjælp samles hos Jobcentret, Dieselvej 6. Foto: Kolding Kommune.

Én indgang for modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge

Fra 1. juni samles den kommunale service på et sted

Hidtil har modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge skullet henvende sig på forskellige adresser afhængigt af deres ærinde, men fra 1. juni samles den kommunale service på et sted for hver af de to grupper. Kontanthjælpsmodtagere skal henvende sig i Jobcentret på Dieselvej 6, mens indgangen for modtagerne af sygedagpenge bliver Jobcentret, Staldgården 1.

“Indtil nu har modtagerne af kontanthjælp og sygedagpenge skullet henvende sig på to forskellige adresser afhængigt af, om henvendelsen drejede sig om udbetaling af sociale ydelser eller hjælp til at komme i arbejde. Det gør vi nu op med, så det bliver lettere at kontakte kommunen og Jobcentret. Vi tilbyder en mere sammenhængende borgerbetjening, og da al ekspertisen bliver samlet et sted, forventer jeg også, at vi gradvist vil kunne levere en endnu bedre service,” siger arbejdsmarkedschef Lasse Kamp.

Ændringen vil komme mange borgere til gode, da der findes godt 2.000 kontakthjælpsmodtagere og godt 1.000 sygedagpengemodtagere i Kolding Kommune.

Som led i omlægningen nedlægges Økonomisk Rådgivning på Nicolaiplads. 28 medarbejdere flytter til Dieselvej 6, mens ni medarbejdere fremover kommer til at arbejde i Staldgården.

Den nye struktur er led i den store rokade, som skal samle kommunens borgerservice og sikre borgerne en bedre og mere sammenhængende hjælp. Tidligere på året er Borgerservice blevet samlet i Bredgade 1, mens afdelingerne Flexjob og Løntilskud er flyttet til Domhusgade 22. Den sidste brik i rokaden er flytningen af Handicaprådgivningen 20. juli fra Klostergården til Nicolaiplads 6.

Publiceret 22 May 2015 08:45