- Pjecen er tænkt som en guide til, hvordan man kan fortsætte med at håndtere sin egen hverdag efter alvorlig sygdom. Der er mange muligheder for at få hjælp hos kommunen til at klare sig selv, siger Dora Olsen - ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune.

- Pjecen er tænkt som en guide til, hvordan man kan fortsætte med at håndtere sin egen hverdag efter alvorlig sygdom. Der er mange muligheder for at få hjælp hos kommunen til at klare sig selv, siger Dora Olsen - ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune.

Køge kommune laver guide til kræftramte

Ny pjece skal være med til at løse positivt problem: kommunen har så mange muligheder for hjælp til kræftramte, at det kan være svært at få overblik. Nu får borgerne hjælp til at få hjælp.

KØGE: Hvert år får godt 35.000 danskere kræft. Heldigvis har de fleste kræftramte mange gode år foran sig endnu, selvom livet aldrig bliver helt det samme igen.
Heldigvis er der også hjælp at få hos kommunen, når man skal komme ovenpå igen under og efter et langt sygdomsforløb. Men det kan være svært at få overblik over mulighederne.
Derfor har Køge Kommune nu lavet en særlig guide, som skal hjælpe kræftramte med at få hjælp.
”Kræft – i gang med hverdagen” hedder guiden, som er en lille pjece, der kort og overskueligt fortæller om alt fra hjælpemidler til fleksjob.
Hvert afsnit rundes af med oplysninger om, hvor man skal henvende sig for at få mere at vide om lige præcis den type hjælp, som man er interesseret i.
 

Rette hjælp til rette tid

- Guiden skal være med til at sikre, at kræftramte får den rette hjælp til rette tid, fortæller Dora Olsen, som er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune:
- Ingen skal falde mellem to stole. Som kræftramt skal du vide, at kommunen er der for dig, både i tiden lige efter et hospitalsophold og senere, hvor det måske er særlige kurser eller en snak med jobkonsulenten, der er brug for. Derfor har vi lavet guiden, siger Dora Olsen og fortsætter:
- Pjecen er tænkt som en guide til, hvordan man kan fortsætte med at håndtere sin egen hverdag efter alvorlig sygdom. Der er mange muligheder for at få hjælp hos kommunen til at klare sig selv. Faktisk er der så mange muligheder, at man risikerer at overse nogle af dem. Det er i bund og grund et positivt problem, som jeg håber, guiden kan være med til at løse, siger hun. 
Kræftens Bekæmpelse lavede i 2013 en stor undersøgelse af, hvordan kræftramte havde oplevet årene efter, kræftdiagnosen blev stillet.
Undersøgelsen viste, at de kræftramte gerne selv vil inddrages i beslutninger om deres forløb, men næsten halvdelen – 43 pct. – synes ikke, de har fået den hjælp, de har behov for i forhold til selv at kunne håndtere deres sygdom og dens følger.
61 % af de, der har haft behov for hjælp og rådgivning i forhold til livsstilsændringer, oplever, at de i mindre grad eller slet ikke har modtaget den nødvendige hjælp.
Det samme gælder for lidt over en tredjedel af de, der havde haft behov for rådgivning om arbejdsmæssige forhold.
- Der kan være mange grunde til, at nogle kræftramte oplever, at de ikke får den relevante hjælp. Vi vil gerne sikre os, at borgerne får information om, hvad kommunen kan gøre for dem. Her er guiden en god start, siger sundhedskonsulent Anne Birkedal Nielsen, som ofte har oplevet, at kræftramte har bedt om en samlet oversigt over, hvordan kommunen kan hjælpe.

Kræftramte er taget med på råd

Den oversigt har de fået nu, og som noget særligt er guiden lavet i tæt samarbejde med kræftramte, som allerede har fået hjælp fra Køge Kommune i større eller mindre grad. 
På den måde er guiden blevet det opslagsværk, som borgerne selv har savnet undervejs i deres sygdomsforløb. Redaktionsgruppen har desuden bestået af medarbejdere fra flere forskellige afdelinger i kommunen, som ikke plejer at arbejde sammen.
- Vi har selv lært rigtig meget af at lave guiden, og selvom guiden først og fremmest er til borgerne, vil vi også selv bruge den som opslagsværk til daglig. På den måde kan vi give bedre og mere helhedsorienteret rådgivning til kræftramte borgere. Vores guide er ultra lokal med telefonnumre og mailadresser på afdelinger i Køge Kommune, men vi håber, at andre kommuner vil kopiere idéen. Det er de i hvert fald meget velkomne til, siger sundhedskonsulent Anne Birkedal Nielsen fra Køge Kommune.
Guiden ”Kræft – i gang med hverdagen” ligger bl.a. fremme hos praktiserende læger i Køge Kommune, hos Borgerservice og på kommunens biblioteker. Den kan også hentes på kommunens hjemmeside, www.koege.dk og på www.sundhed.dk.
pm

Kræft i gang med hverdagen

Se guiden ”kræft i gang med hverdagen” og læs mere om Køge Kommunes tilbud til kræftramte: koege.dk/borger/Sundhed-og-sygdom

Læs Kræftens Bekæmpelses barometerrapport på cancer.dk, søg på barometerrapport2013

Publiceret 22 May 2015 06:00