Randers:

Afgørelser i førtidspension er stort set korrekte

Af
Henriette Klausen

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af afgørelser om førtidspension efter de nye regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013.
Undersøgelsen omfatter 10 kommuner, herunder Randers Kommune.
Og i 7 ud af 8 sager har afgørelserne i Randers været i overensstemmelse med regler og praksis.
En enkelt sag ville dog være blevet ændret eller hjemvist, hvis den var blevet anket.
I den konkrete sag vurderer Ankestyrelsen, at Randers Kommune ikke skulle have tildelt førtidspension, fordi det ikke kunne dokumenteres, at der er tale om en lidelse, der varigt nedsætter borgerens arbejdsevne
Borgeren burde i stedet have deltaget i et ressourceforløb.

Publiceret 22 May 2015 07:00