Søren Duus.

Søren Duus.

25 år i formandstolen

En markant skikkelse i den almene boligsektor, Søren Duus, Aabenraa Andelsboligforening, har med udgangen af maj 25 års jubilæum som boligforeningens formand.
Gennem de mange år har han markeret sig med klare meninger, også som medlem af repræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening og i den sønderjyske boligkreds 8. Især to mærkesager er Søren Duus kendt for at slås for i Aabenraa Andelsboligforening, nemlig at få flere engageret i medlemsdemokratiet og at få opsat kunst i alle nybyggede afdelinger, fordi kunst er med til at gøre afdelingen og byen interessant at besøge.
Søren Duus kan se tilbage på en formandstid, hvor meget er lykkedes.
Hvad glæder dig mest?
"At have gjort noget for medlemsdemokratiet, og at vi har en veldrevet forening. Det bekymrer mig, at vi har de tomme boliger og vanskelighederne med at få økonomi nok til den renovering, der er behov for."
Boligforeningen markerer jubilæet med en reception i Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2 i Aabenraa torsdag den 28. maj kl. 13-16.

Publiceret 23 May 2015 09:45