(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Antallet af ældre- og handicapboliger tilpasses borgernes behov

STEVNS: Det skal være slut med ældre- og handicapboliger, der står tomme hen og udgør en unødvendig udgift. Ny indsats skal sikre, at udbuddet af boliger stemmer overens med efterspørgslen.
Kommunalbestyrelsen i Stevns kommune vedtog på mødet i torsdags at iværksætte en proces, der over en periode på 5 år, skal sikre, at antallet af boliger til kommunens ældre og handicappede svarer til det behov, der rent faktisk er.
Processen er sat i gang, fordi Stevns Kommune, som mange andre kommuner landet over, oplever, at det er svært at få udlejet de ældre- og handicapboliger, som kommunen råder over. En status fra marts viser, at 33 boliger stod ledige, mens 52 boliger var udlejet til andre end dem, de var tiltænkt.

Kommunens tilbud skal svare til behovet

- Det er klart, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vi har en masse boliger til ældre og handicappede, der står ledige. Det er en unødvendig udgift for kommunen og penge, vi kan bruge på noget bedre. Antallet af boliger skal svare til det behov, vi har i Stevns Kommune, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen.
Han tilføjer, at processen samtidig skal være med til at målrette de kommunale boligtilbud til dem, der er dårligst stillet og ikke selv har råd til en bolig, der understøtter deres behov, og så skal nye ældreboliger fremover placeres mere centralt og tættere på plejecentrene.

En del af boligerne vil blive solgt

I 2014 fik Kommunalbestyrelsen lavet en analyse, der viser det fremtidige behov for ældre- og handicapboliger, og analysen skal nu danne grundlag for det videre arbejde med at afgøre, hvor mange og hvilke ældre- og handicapboliger, kommunen skal sælge.
pm

Publiceret 23 May 2015 07:00