Senest var det Søndergade, som fik et ansigtsløft. Nu er det Vestergades tur. Foto: Anders Gotfred-Rasmussen

Senest var det Søndergade, som fik et ansigtsløft. Nu er det Vestergades tur. Foto: Anders Gotfred-Rasmussen

Områdefornyelsen færdiggøres

Nu er det blevet tid til, at Vestergade i Egtved skal fornyes

Tilbage i slutningen af 2012 var over 100 Egtved-borgere samlet til et borgermøde og en workshop for at drøfte områdefornyelsen i den gamle bykerne i Egtved samt trafikken gennem bykernen.
Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Vejle Kommune er der siden da blevet arbejdet i kulissen med både undersøgelser og planlægning. Nu kan entreprenøren gå i gang med næste etape, nemlig Vestergade fra Torvet til Dalgade.
Omlægningen betyder, at der kommer cykelstier i begge sider af gaden, fire indsnævringer og en hævet kørebaneflade ved Dalgade, der får trafikanter til at sænke farten.
Derudover bliver den nuværende gadebelysning udskiftet til nye LED-armaturer, og der kommer afmærkede båse til parkering. I den forbindelse skal de eksisterende træer fældes, mens der plantes nye træer i indsnævringerne. Gadebelysningen på de offentlige parkeringspladser, dels ved Buchsvej og Dalgade, udskiftes til den mere tidssvarende og energivenlige LED-belysning. Belysningen på Stejlbjerg udskiftes også til nye LED-armaturer.
Da de nye fortove bliver smallere, end de er i dag, opfordrer Vejle Kommune beboerene til at huske at få deres skraldespande væk fra offentlige arealer, når det ikke er tømningsdag. Nu hvor fortov og cykelstier kommer i samme niveau, er det vigtigt, at man viser hensyn til fodgængere.
Det eksisterende ”Bustorv” får også et løft i form af nyt inventar og et nyt busskur.

Starter nu

Vejle Spildevand starter med at udskifte nogle ældre kloakledninger. Herefter begynder Vejle Kommune at lave cykelstier og nye fortove.
“Vi forventer at være færdige sidst i november 2015, inden vinteren for alvor melder sin ankomst,” lyder det fra Søren Nellemann, projektansvarlig og byplanlægger hos Plan, Teknik & Miljø i Vejle Kommune.
I hele perioden er Vestergade spærret for gennemkørsel, men ærindekørsel er dog tilladt. De busruter, som i dag dagligt kører igennem gaden, omlægges i perioden.

Busruter:
Skolebus rute 333 og 334 kører uændret
Rute 111 kører uændret
Rute 166 omlægges til to midlertidige stoppesteder på Dalgade
Rute 210 omlægges til Dalgade, men stopper fortsat ved kroen på Vestergade
Se øvrig information ved de omtalte stoppesteder eller kontakt Vejle Kommune

Publiceret 23 May 2015 13:00