Forvaltning arbejder med løsninger på skilte-problem

Af
Natalie Stratigos

Forvaltningen arbejder videre med de ideer, foreningerne kom op med på en workshop om de digitale skærme. Workshoppen blev afholdt den 8. april, og her gav foreningerne udtryk for, at arrangementerne druknede i hinanden på de få digitale skærme, der er sat op ved udvalgte indfaldsveje i Kolding.
 

Foreningerne foreslog blandt andet, at der skulle sættes faste stativer op med reklamer.
 

“Foreningerne gav udtryk for en række problemstillinger med de nuværende løsning, og det var netop formålet med workshoppen, at vi skulle få input til, hvad de fremtidige muligheder for digital og analog skiltning er. Det har vi fået, og det arbejder vi nu med i forvaltningens maskinrum. Det, vi når frem til, bliver fremlagt på et fælles udvalgsmøde i kultur- og teknikudvalgene i august,” fortæller Nicolai Heidemann, områdechef for kultur og fritid.
Han kan endnu ikke sige noget konkret om forvaltningens arbejde med ideerne.
 

“Det eneste jeg kan sige på nuværende tidspunkt, er, at vi til efteråret vil fremlægge nogle forskellige modeller, og så må politikerne træffe en beslutning på baggrund af foreningernes input og vores efterbearbejdning,” lyder det fra områdechefen.

Publiceret 24 May 2015 14:00