Kæmpevindmøller og Borgmesteren

I mine tidligere Læsebreve, 2 gange i Haderslev ugeavis sidste år, med spørgsmål til Borgmester H.P.Geil, som jeg endnu ikke har fået svar på, dukker nogle af svarene nu alligevel op.
Jeg spurgte bla. om det var rigtigt, at Borgmesteren vil gøre alt for at få de 39 Kæmpevindmøller op i Kastrup-Tiset enge, Og svaret ser sådan ud: Borgmesteren gør alt og alt for at få dem op.
Ligeledes blev der spurgt, om Borgmesteren vil gør alt, for at haste sundhedsundersøgelsen igennem. Og her er svaret må være et stort… JA,,,, for man tager bare den 1 del af sundhedsundersøgelsen, og dropper resten, så går det meget hurtigere.
Hvad der undre mig mest, er hvorfor har Borgmesteren så travlt, at sygdomsrisikoen hos os mennesker i Gram, sættes over styr.

Der blev på byrådet den 27 August 2013 besluttet følgende
Den af et byråd vedtagne hørings- og planlægningsproces fortsættes med henblik på at
Skabe et godt og oplst beslutningsgrundlag for en evt. ændring i antallet,størrelsen og afstanden på vindmøller. Sagens endelige afgørelse afventer resultatet af den nationale undersøgelse
Vedrørende vindmøllers helbredsmæssige påvirkninger.


Den 5 dec. 2013, modtager samtlige Borgmestre i Danmark, herunder også Haderslevs Borgmester H.P.Geil et Brev fra Miljøministeriet.

Sidst i Brevet står følgende:
En detaljeret Projektbeskrivelse for undersøgelsen vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsens
Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og herudover af en international
Støjekspert. Vurderingen skal sikre, at undersøgelsen lever op til international
Forskningsmæssig standard. I givet fald sættes undersøgelsen i gang inden udgangen af 2013
Og den samlede undersøgelse forventes at kunne gennemføres på ca. 3 ÅR.
Og undersøgelsen er som bekendt sat i gang.

Der står direkte i Brevet til Borgmester H.P.Geil, at undersøgelsen vil vare ca. 3 år.

Hvad er det der giver Borgmesteren så stor magt, at Borgmesteren ikke vil afvente hele sundhedsundersøgelsen.
Hvad er det der gør at Borgmesteren vil starte med at sætte de 39 kæmpevindmøller op allerede after sommerferien.

Det er borgmesteren bevist at det kun er den halve undersøgelse. Selv om der er flere og flere, der bliver nødt til at flytte fra hus og hjem, som borgmesteren kan læse i aviser m.m..

Selv om borgmesteren er bevist med at ejendomspriserne falder, når der kommer møller op. (Ejendomsvurderingen tager højde for det i dag, og nedsætter ejendomsvurderingen, når der står møller i nærheden).
Borgmesteren har på det seneste spørgetid i byrådet svaret, at det er del 1 der menes.
Hvor har Borgmesteren fået det svar fra. Det har der aldrig været tale om, at man kun afventer del 1.
Vores krav til Politikerne er, at man afventer hele sundhedsundersøgelsen , og tænker i menneskelige baner .
God Pinse

Publiceret 24 May 2015 12:00