Lynændring koster en lederstilling

En organisationsændring er på vej i Haderslev Kommune. Den vil reducere antallet af afdelingsledere med én og medføre en beregnet besparelse på en halv million kroner.

Hvad ændringen ret beset kommer til at betyde for borgerne, er lidt uigennemsigtigt, men ændringen er åbenbart så vigtig, at den hastes igennem. Ændringen sker i den del af den administrative organisation, der hedder Voksen- og Sundhedsservice, hvor afdelingerne Sundhed og Forebyggelse sammenlægges med Personale og Jura.

Den første af afdelingerne fik ny chef for mindre end et år siden. Nu mister enten sundhedschefen eller personalechefen sin titel. Den ny leder af afdelings-fusionen får titlen Sundheds- og personalechef.

Den politiske del af sagen ordnes på én dag. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse mødes på tirsdag kl. 6.30. Senere på dagen går sagen gennem økonomiudvalget for derefter endeligt at blive vedtaget på byrådsmødet, der begynder kl. 16.30.

Det er selvfølgelig noget juks med en politisk behandling på så kort tid og på ekstraordinært indkaldte udvalgsmøder. Nogle har klokket i det. I øvrigt blev overvejelserne om fusionen indledt blot et par måneder efter, at kommunen havde fået en ny sundhedschef, hvilket tyder på manglende overblik i den øverste ledelse.

Argumentationen for sammenlægningen af de to afdelinger er tynd. Det hedder bl.a. i sagsakterne, "at formålet er at anvende synergien i de to afdelingers viden og ressourcer til at styrke den tværgående sundhedsindsats og herunder et målrettet fokus på at øge sundhed, trivsel og arbejdsevne for medarbejderne i Haderslev Kommune og for øvrige borgere i kommunen i den arbejdsduelige alder".

Fraseargumentationen fortsætter med: "Herunder vil samspillet mellem Sundhed og Forebygggelse og Jobcenteret samt private og statslige arbejdspladser i kommunen styrkes ud fra et fælles formål om at skabe "sunde arbejdsliv i Haderslev Kommune".

Organisationsændringen berører ca. 115 medarbejdere og får effekt inden udgangen af denne måned.

Havkatten Calle

Publiceret 24 May 2015 12:00