Lejerbo ansætter praktikanter

Lejerbo Kolding ansætter fire praktikanter i stillinger som ejendomsserviceteknikerelever.
De nye elever skal ansættes lokalt og gennemfører uddannelsen som ejendomsservicetekniker via skiftevis skoleophold og praktikophold i de lokale boligafdelinger.
 ”Som en stor boligadministration og dermed en stor arbejdsgiver, skal Lejerbo tage denne opgave på sig og hjælpe til med at uddanne gode folk til at passe på de almene boliger i fremtiden,” forklarer elevkoordinator i Lejerbo, Anna Sellebjerg Møller.
 
 

 

Elever giver nye input

Det er Lejerbos hovedbestyrelse, der har vedtaget, at Lejerbo i langt højere grad end tidligere skal arbejde på at få elever ud i boligafdelingerne. Dog er det de enkelte, lokale boligorganisationer, der skal ansætte eleverne. Dette arbejde får organisationerne hjælp til fra Lejerbos elevkoordinator, der også skal sikre, at eleverne oplever et professionelt uddannelsesforløb og en tryg elevtid.
 
Forretningsfører for Lejerbo i Kolding, Torben Krogh, glæder sig over, at der inviteres elever ind i boligafdelingerne:
 
”At have ejendomsserviceteknikerelever kan give nye input til medarbejderne, og samtidig løfter vi det sociale ansvar, der ligger i at sørge for veluddannede medarbejdere til fremtiden. Og det ansvar påtager vi os meget gerne!”
 Ejendomsserviceteknikereleverne skal i løbet af uddannelsen varetage alle de opgaver, der er i en moderne boligafdeling med både kontorarbejde, håndværkersamarbejde og løbende vedligehold af både boliger og udeområder. Eleverne kombinerer ophold i afdelingerne med forskellige skoleophold og uddannelsen tager i alt 3 år og 3 måneder.
 
Ud over ejendomsserviceteknikeleverne er Lejerbo også forpligtet til, via nye regler for almene boliger, at sørge for, at mindst 12 % af medarbejderne ved renoveringer og nybyggerier er elever eller lærlinge.
 
For yderligere information kontakt venligst:
 
Elevkoordinator Anna Sellebjerg Møller, tlf. 30 84 52 93
 

Publiceret 25 May 2015 16:00