Det overflødige udvalg

Der er en politisk side af hele sagen om den sundhedsafdeling, som dir. Charlotte Scheppan vil have lagt under personalechefen. Her drejer det sig ikke om samarbejdsvanskeligheder og top-forurening af arbejdsmiljøet, men om politiske ben i Haderslev Byråd.

Sundhedsudvalget har altid været overflødigt, har jeg ofte argumenteret for. Det har simpelthen for lidt at arbejde med. Når det i sin tid blev skabt, var det da også udelukkende for at tilgodese politikere med nogle ekstra ben.

Nu fik udvalget så Venstrekvinden Asta Freund som formand, og det var en formildende omstændighed. Asta Freund kastede sig over arbejdet med en energi og ildhu, der havde været et vigtigere udvalg værdigt.

Det daværende røde flertal kunne dog også se, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved sundhedsudvalgets berettigelse, så det lagde op til nedlæggelse af udvalget, hvilket jo intet havde at gøre med sundhedsafdelingens arbejde.

Asta Freund kæmpede som en vild for sit udvalg, og Venstre bad flertallet om at skåne det - i det politiske samarbejdes gode ånd. Lettere modvilligt bøjede det røde flertal sig.

Efter kommunalvalget fik vi et blåt flertal, og det blæste stort på samarbejds-politikken. De røde fik intet, sundhedsudvalget fik lov at bestå, og yderligere et udvalg blev dannet. På den måde blev der rigtig mange gode ben at fordele i den blå gruppe. Sagligt er der ingen begrundelse for de to udvalg.

Asta Freund ville som udvalgsformand naturligvis heller ikke have sin sundhedsafdeling lagt ind under en anden afdeling, men den nye formand for udvalget, Preben Holmberg, har ikke samme pondus som Asta Freund. Han er formentlig tilfreds med blot at være formand. Og i øvrigt bryder han sig ikke om konflikter.

Vedtages den organisationsændring, som Charlotte Scheppan har lagt op til, har vi altså et sundhedsudvalg, der er overflødigt, og en sundhedsafdeling, der bliver styret af en jurist. Det overflødige udvalg kan blive endnu mere overflødigt.

Det er den slags, der i Haderslev Kommune kaldes en styrkelse af den kommunale forvaltning til gavn for både medarbejdere og borgere.

Havkatten Calle

Publiceret 25 May 2015 17:07