Sascha har selv nøglen til at slippe for at sidde i fængsel. Men hun føler at prisen er for høj:
Hun tør ikke overlade sin datter til faren.

Sascha har selv nøglen til at slippe for at sidde i fængsel. Men hun føler at prisen er for høj: Hun tør ikke overlade sin datter til faren.

Et næsten umuligt valg mellem pest eller kolera!

Sascha har valget mellem at fortælle hvor hendes datter er og udlevere hende til faren - eller at blive bag tremmerne i Vestre Fængsel

Hvidovre Avis beskrev i sidste uge den forfærdelige historie om den 26-årige Sascha Holmstrøm, der er anbragt i forvaring i Vestre Fængsel fordi hun ikke vil udlevere sin datter - der netop er fyldt fire år - til samvær med barnets far, Mohammed.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Sascha, der også er mor til en lille dreng der lige er fyldt et år, er stadigvæk bag tremmer i Vestre Fængsel.
Der har hun opholdt sig siden torsdag den 7. maj, hvor politiet mødte op på hendes forældres bopæl på Grænsevej. Her blev hun anholdt og taget med i Fogedretten på Frederikserg.
Mohammeds og Saschas datter, Melissa, blev født i maj 2011. Perioden fra Melissa blev født og frem til i dag har været præget af en endeløs række af møder i Statsamtet, Byretten og Landsretten. Årene har været præget af kamp om forældreretten og betingelserne for samvær.
Årsagen til at Sascha ikke vil udlevere datteren til samvær uden opsyn skyldes blandt meget andet, at Mohammed - ifølge Sascha - skulle have udøvet vold mod hende mens barnet så på. Dette bestrider Mohammed dog. Sascha har en lægeerklæring der berigtiger blå mærker efter volden, men politiet frafaldt en sigtelse på grund af manglende beviser.
Saschas forældre fortalte i sidste uge, at en helt afgørende årsag til, at Sascha de sidste fire år har modarbejdet at Mohammed kan have samvær med dattereren uden overvågning er at hun er bange for, at han vil kidnappe Melissa og tage hende med til Libanon. I Hvidovre Avis kunne man på forsiden i sidste uge - den 19. maj - læse to sms'er fra Mohammed, hvor han blandt andet truer med at tage datteren med til Libanon. I telefon har Mohammed til Hvidovre Avis i øvrigt siden oplyst, at han ikke har sendt de to nævnte sms-beskeder.

Havner måske i Højesteret

Hvidovre Avis har nemlig i løbet af ugen talt med Mohammed flere gange i telefonen.
Vi havde lavet en aftale om et rigtigt interview. Hvidovre Avis ville gerne have foldet sagen yderligere ud. Vi ville gerne have uddybet sagen og videreformidlet den til læserne fra farens vinkel. Det aftalte interview blev imidlertid ikke til noget, idet Mohammeds advokat havde anbefalet ham ikke at tale med undertegnede journalist. Årsagen til dette er angiveligt, at journalisten også har adresse på Grænsevej. Det er ærgerligt - men sådan kan vilkårene være for en lokalt forankret journalist på en lokalavis.
Det skal imidlertid ikke forhindre Hvidovre Avis i at følge op på Sascha og Melissas situation.
Saschas advokat, Vivian Jørgensen, fortæller til Hvidovre Avis, at forældreansvarsloven - der blev vedtaget i 2007 - betyder, at der i Danmark anvendes tvang i et ikke tidligere set omfang:
- Fængsling af mor for at få barnet udleveret sker måske ikke så ofte - men det sker dog. Jeg har haft sager for fire kvinder - og Sascha er en af de fire - som er blevet fængslet siden 2010...
Sascha blev onsdag i sidste uge endnu engang fremstillet i Fogedretten.
- Sascha er fortsat fængslet efter vidnereglerne, fordi hun ikke vil give fogeden de oplysninger han vil have. Fogeden vil vide hvor barnet er henne, fortæller Vivian Jørgensen:
- Fogeden traf afgørelse om, at hun stadig skal være fængslet. Og han vil ikke genoptage sagen. Vi påkærede afgørelsen til Landsretten og jeg sendte en uddybning af sagen. Fredag fik vi Landsrettens svar. Det er desværre afgjort, at fogedrettens kendelse fra den 20. maj fastholdes.
Procesbevillingsnævnet vil formentlig træffe afgørelse i dag, den 27. maj. Vi arbejder nemlig på at give Sascha muligheden for, at hun kan få lov til at få sagen prøvet i Højesteret...

Børnene er taberne

Vi har på redaktionen endnu ikke fået tilladelse til at besøge Sascha i Vestre Fængsel.
Men tilladelsen skulle være undervejs.
Hvidovre Avis kan derfor i næste uge efter al sandsynlighed kaste mere lys over sagen - set fra moderens fængselscelle. Redaktionens tilbud til faderen står stadigvæk åbent. Han er velkommen til at komme med sin version i den spegede og tragiske sag, der i øjeblikket har Melissa som den store taber.
Hun savner sin mor - men har det efter omstændighederne godt.
Taber i sagen er også Saschas lille søn. Han har siden den 7. maj kun set sin mor en enkelt gang - i besøgsrummet i Vestre Fængsel.

Læs også side 6
i 1. Sektion

Publiceret 27 May 2015 08:00