Plads til elever hos Lejerbo

Lejerbo ansætter nu på landsplan 20 ejendomsserviceteknikerelever i boligafdelinger rundt omkring i hele landet. To af praktikpladserne er oprettet i Lejerbo Hvidovre

De nye elever skal ansættes lokalt og gennemfører uddannelsen som ejendomsservicetekniker via skiftevis skoleophold og praktikophold i de lokale boligafdelinger.

- Som en stor boligadministration og dermed en stor arbejdsgiver, skal Lejerbo tage denne opgave på sig og hjælpe til med at uddanne gode folk til at passe på de almene boliger i fremtiden, forklarer elevkoordinator i Lejerbo, Anna Sellebjerg Møller.
Det er Lejerbos hovedbestyrelse, der har vedtaget, at Lejerbo i langt højere grad end tidligere skal arbejde på at få elever ud i boligafdelingerne. Dog er det de enkelte, lokale boligorganisationer, der skal ansætte eleverne. Dette arbejde får organisationerne hjælp til fra Lejerbos elevkoordinator, der også skal sikre, at eleverne oplever et professionelt uddannelsesforløb og en tryg elevtid.
Forretningsfører for Lejerbo i Hvidovre, Rebecca Forsman, glæder sig over, at der inviteres elever ind i boligafdelingerne:
- At have ejendomsserviceteknikerelever kan give nye input til medarbejderne, og samtidig løfter vi det sociale ansvar, der ligger i at sørge for veluddannede medarbejdere til fremtiden. Og det ansvar påtager vi os meget gerne!
Ejendomsserviceteknikereleverne skal i løbet af uddannelsen varetage alle de opgaver, der er i en moderne boligafdeling med både kontorarbejde, håndværkersamarbejde og løbende vedligehold af både boliger og udeområder. Eleverne kombinerer ophold i afdelingerne med forskellige skoleophold og uddannelsen tager i alt tre år og tre måneder.
Ud over ejendomsserviceteknikeleverne er Lejerbo også forpligtet til, via nye regler for almene boliger, at sørge for, at mindst 12 % af medarbejderne ved renoveringer og nybyggerier er elever eller lærlinge.

Publiceret 27 May 2015 08:00