Først når den vedtagne lukkelovsændring er underskrevet af regenten og har været offentliggjort i Lovtidende i et døgn, gælder den. Derefter vil Erhvervsstyrelsen straks udstede en dispensation. Først derefter må butikkerne i Fredericia åbne grundlovsdag. Blandt andet på grund af valget er det stærkt tvivlsomt, om proceduren når på plads i tide. Hvis ikke, risikerer butikkerne en bøde for at åbne.

Først når den vedtagne lukkelovsændring er underskrevet af regenten og har været offentliggjort i Lovtidende i et døgn, gælder den. Derefter vil Erhvervsstyrelsen straks udstede en dispensation. Først derefter må butikkerne i Fredericia åbne grundlovsdag. Blandt andet på grund af valget er det stærkt tvivlsomt, om proceduren når på plads i tide. Hvis ikke, risikerer butikkerne en bøde for at åbne.

Grundlovsdag:

Butikker risikerer bødestraf

Det er stadig højst usikkert, om Fredericias butikker må holde åbent grundlovsdag

Af
Peter Friis Autzen

Fredericias butikker kan stadig ikke føle sig sikre på, at de får lov at holde åbent grundlovsdag. Og hvis de gør det uden at have fået tilladelse, risikerer de en politisag og en bøde, der overstiger deres indtjening på dagen. Det fremgår af oplysninger fra Erhvervsstyrelsen til Lokalavisen.
Tirsdag vedtog folketinget den lukkelovsændring, der baner vejen for en dispensation, så Fredericia kan holde åbent grundlovsdag, hvor 2.900 shoppinglystne og bustrætte krydstogtgæster ankommer med Celebrity Silhouette. Og lovens vedtagelse fik med det samme Fredericia Shopping til at meddele, at man nu ville holde åbent.
Men selvom loven er vedtaget, er den ikke trådt i kraft endnu. Og det er langt fra sikkert, at den når at træde i kraft inden grundlovsdag. Det skyldes pudsigt nok regler i netop grundloven.

Dronningen og Lovtidende

Den nye og mere lempelige lov træder først i kraft, når den er underskrevet af regenten og har været offentliggjort i Lovtidende i et døgn.
I forvejen var det tvivlsomt, om den procedure kunne nås i tide. Og nu, hvor der ovenikøbet er udskrevet folketingsvalg, tør ingen i hverken Erhvervs- & Vækst-ministeriet, Folketinget eller Statsministeriet love, at loven når omkring dronningen og Lovtidende i tide. Men Erhvervsstyrelsen har skriftligt meddelt Fredericia, at byen ikke må holde åbent, før loven er trådt i kraft, og styrelsen har sagt ok.
"Hvis butikker holder åbent på grundlovsdag uden at have en tilladelse, overtræder de loven. Det er forbundet med bødestraf," siger kontorchef Poul Hove fra Erhvervsstyrelsen.
Han forstår godt, at proceduren udløser utålmodighed i Fredericia.
"Det er ikke fordi vi er modvillige: Vi ville gerne give dispensation, men det kan vi først, når loven er trådt i kraft," siger han.
Hos Fredericia Shopping er formand Christian Jungmark frustreret. Han ser helst, at butikkerne kan holde åbent - og han håber, at folketingets beslutning når at blive først ud i livet.
"Det vil være superærgerligt, hvis folketingsvalget og bureaukratiet skal ødelægge det her. Det er jo helt grotesk, når nu loven er vedtaget, og det kun handler om formalia," siger han.

Fredericia Shopping-formand Christian Jungmark. Arkivfoto

Fredericia Shopping-formand Christian Jungmark. Arkivfoto

null

Publiceret 27 May 2015 14:00