Der bliver blandt andet udkigsposter på den nye landgangsbro, der kommer til at danne en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavn og by.

Der bliver blandt andet udkigsposter på den nye landgangsbro, der kommer til at danne en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavn og by.

Kæmpe projekt:

By og havn smelter sammen

Vinderen af det store Havnepromenade og Landgangsprojekt er nu offentliggjort. Og det ser ganske spændende ud

Af
Rune Weitling

Der er hverken prangende eller volumniøst, nærmere helt enkelt og ukompliceret. Ja, faktisk syner det vel egentlig ikke af et projekt med en anlægspris på 24 millioner kroner, men det er ment i en positiv forstand. For flot, det er det altså.
Torsdag blev sløret løftet for vinderprojektet til den nye Landgang og Havnepromenade i Esbjerg, og det var borgmester Johnny Søtrup, der qua sin rolle som formand for dommerkomitéen, offentliggjorde vinderforslaget af totalentreprisekonkurrencen, der er udstillet på Esbjerg Rådhus i Rådhussalen sammen med de øvrige projekter i konkurrencen til og med torsdag.

“Det har været ønsket at genskabe forbindelsen mellem by og havn. De to har på en måde længe vendt hinanden ryggen. Nu skal vi have dem ansigt til ansigt igen,” lød det fra Johnny Søtrup, der kaldte vinderne for “klare vindere.”

Landgang og promenade

Hvad er det så, det hele handler om. Jo, projektet tager udgangspunkt i to hovedelementer, nemlig Landgangen og Havnepromenaden.

Den nye Landgang er udformet som en trægren af cortenstål og strækker sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Denne særprægede form resulterer ifølge dommerkomitéen i mange overraskende vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Samtidig mener man, at den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Endvidere mener man, at stålets råhed knytter en forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Det andet hovedelement i vinderprojektet er den såkaldte Havnepromenade, der kommer til at løbe langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støber man Havnepromenaden i beton, ligesom man på den ene side flankerer promenaden med træer, mens man på den anden side etablerer en serie plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.

Det store projekt er blevet til i et såkaldt partnerskab, der består af Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S ved direktør Bjarne Pedersen, Dokken. Ydermere støtter Realdania projektet, og herfra siger projektchef Lars Autrup:

“Vinderprojektet har stor arkitektonisk styrke. Det føjer sig smukt ind i det historiske miljø gennem et stærkt design, og på det funktionelle plan styrker det på bedste vis byens liv på tværs af byen og havnen.”

By og havn smelter for alvor sammen nu.

By og havn smelter for alvor sammen nu.

En sikker korridor

Direktør Bjarne Pedersen, der også er kendt for Dokken, City Nord Retail Park samt sit engagement i Team Esbjerg, er glad for, at det nu endelig kan lykkes at skabe et harmonisk forhold mellem city og havn:

“Vi får med vinderprojektet skabt en langt bedre sammenhæng mellem byen og havnen. Det vil få afgørende betydning for videreudviklingen af Dokken med etablering af byfunktioner og pladsdannelser, som længe har været efterspurgt,” fortæller Bjarne Pedersen, der selv har arbejdskontor på Esbjerg Havn.

Det samme har havnedirektør Ole Ingrish, og er han også begejstret for både Havnepromenade og den nye bro-forbindelse mellem by og havn.

”Trafikken og den tunge godstransport på Esbjerg Havn er steget betydeligt de senere år, og samtidig er der skabt mange nye arbejdspladser omkring Dokhavnen. Landgangen skaber en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavnen og byen, hvilket har været afgørende for Esbjerg Havn.”

Projektet står efter planen færdigt i 2016.

Også ved aftenstid er der noget at kommer efter som det ses.

Også ved aftenstid er der noget at kommer efter som det ses.

FAKTA om projektet:

Konkurrencen 11 ansøgte om at tage del i konkurrencen, fem blev udvalgt, tre sendte bud ind, to gik videre til anden fase. Og så fandt man en vinder.
Vinderen Den samlede vinder blev bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, Ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere. Derudover stålentreprenør Valmont SM A/S.

Dommerkomité En samlet dommerkomité vurderede projektforslaget som en klar vinder, der tydeligt forbedrer sammenhængen mellem bymidten og havnen. Komiteen har bestået af repræsentanter for partnerskabet, Realdania og følgende 3 fagdommere: Poul Ove Jensen, Arkitekt MAA, Dissing+Weitling arkitecture. Rikke Juul Gram, Landskabsarkitekt MAA, Partner, Schønherr. Arne Henriksen, Projektleder, Vejdirektoratet.

Tidsplan Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016. Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg.

Udstilling Forslagene er udstillet på Esbjerg Rådhus til og med 28. maj.
Organisering og økonomi Landgangen gennemføres i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune, den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S. Realdania støtter ligeledes projektet. På baggrund af det samarbejde har det været muligt at gennemføre en totalentreprisekonkurrence, hvor byfornyelses-projektet Havnepromenaden indgår.
Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation med en samlet anlægssum på 24 mio. kroner. Tildelingskriteriet er fastlagt som “Det økonomisk mest fordelagtige” i henhold til underkriterierne “Arkitektur”, “Funktioner” og “Tekniske kvaliteter”, hvor af arkitekturen har vægtet 50 procent.

Johnny Søtrup er godt tilfreds med vinderprojektet.

Johnny Søtrup er godt tilfreds med vinderprojektet.

Publiceret 27 May 2015 12:00