Randers:

Problemer med færdsel i "kunstgade"

Af
Henriette Klausen

Der er problemer med færdselen i Hospitalsgade efter at den er omdannet til kunstgade, og har ændret status til fodgængerområde.
Det er Beboerlistens Kim kristensen, der har taget problematikken op, efter at han er blevet kontaktet af beboere i gaden.
Fortovene nu går i et med kørebanerne og det betyder at det der tidligere var fortovsområde, benyttes af cykler og knallerter og endda af bilerne.
Det betyder at beboerne træder direkte fra opgangen ud på en stærkt trafikeret kørebane, og derfor vil de gerne have spærret gaden for gennemkørende trafik.
Teknisk Forvaltning måler lige nu trafik og hastighed i gaden, og vil så drøfte sagen med politiet.

Publiceret 27 May 2015 06:51