Randers/Norddjurs:

Naturpark får hjemmeside og app

Af
Henriette Klausen

Ingen naturpark uden digitale muligheder.
Derfor er Randers Kommune i fuld gang med at udvikle den digitale platform til Naturpark Randers Fjord.
Den digitale platform rummer en hjemmeside og en app.
Hjemmesiden skal indeholde data om faciliteter og oplevelsesmuligheder i Naturparken, og gode fortællinger fra fjorden.
App'en målrettes lystfiskerne med oplysninger om fiskesteder, fiskearter i Randers Fjord og fredningstider.
Randers Kommune og Norddjurs Kommune har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe, der følger og støtter processen.

Publiceret 27 May 2015 08:11