Løft kulturlivet i hele Syd- og Sønderjylland

Af
Rune Christiansen

radikal folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland.

Kulturlivet i Syd- og Sønderjylland er heldigvis både stærkt og varieret, forankret som det er i en stor folkelig interesse . Men krisen har alligevel ramt kulturområdet, og den største udfordring er lige nu, hvordan vi kan få mere kultur for de sparsomme midler, de enkelte kommuner har at gøre godt med. Her er en vigtig del af løsningen et meget stærkere samarbejde imellem kommunerne. Eksempelvis har vi i vores område Sønderjyllands symfoniorkester, som ifølge musikloven dækker et område fra Kolding til grænsen. Men orkestret står lige nu i store økonomiske problemer, fordi de relevante kommuner har valgt at spare på musikområdet, så det nu reelt kun er Kolding og Sønderborg, der giver tilskud til orkesteret.
Symfoniorkesteret er imidlertid blot et enkelt eksempel på et vigtigt kulturprojekt, der bringes i fare på grund af manglen på kommunalt samarbejde. Hele kulturlivet vil således kunne styrkes markant, hvis kommunerne kan blive enige om at løfte institutionerne og de større kulturprojekter sammen. Det er klart at nogle kommuner har flere penge at gøre godt med end andre, men det ændrer ikke på, at selv den mindste kommune også har brug for et rigt kulturliv. Jeg vil derfor foreslå, at vi opretter et fælles kulturråd i Syd- og Sønderjylland, bestående af repræsentanter fra både kommunerne og de relevante kulturelle institutioner. Det vil sikre en bedre dialog kommunerne imellem og styrke samarbejdet om kulturlivet, så der derigennem kan banes vej for flere fælles kulturprojekter og et endnu rigere kulturliv i Syd- og Sønderjylland. Til gavn for os alle sammen.

Publiceret 29 May 2015 07:00