Ordblindekursisterne Pia Henriksen og Hanne Jensen har fået udleveret deres O-Cards på VUC Vest i Varde. Foto:Bruno Rosendahl

Ordblindekursisterne Pia Henriksen og Hanne Jensen har fået udleveret deres O-Cards på VUC Vest i Varde. Foto:Bruno Rosendahl

Nyt kort hjælper ordblinde i Varde

Ordblinde har usynlige udfordringer, som et lille kort nu skal hjælpe med at synliggøre.

O-Card på størrelse med et kørekort kan ordblinde vise frem, når de har brug for hjælp til at læse eller skrive – på uddannelser, job eller ved offentlige myndigheder. O-Card skal lette ordblindes adgang til nødvendig hjælp og støtte på uddannelser og i hverdagssituationer.
”Kortet forklarer, at indehaveren er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive, " siger medlem fra O-Cards udviklingsgruppe ordblindekoordinator, Inga Jørgensen, VUC Vest, der har afdelinger i Varde, Esbjerg, Grindsted og Vejen.

Tag en test

Ordblinde i Region Syddanmark kan få et O-Card, hvis en ordblindetest viser, at de har ret til ordblindeundervisning. ”Hvis man står ved en skranke hos kommunen, er det ikke særlig rart at skulle fortælle, at man er ordblind – især ikke, hvis der står nogen bagved i køen,” fortæller Pia Henriksen, ordblindekursist på VUC Vest i Varde. ”Man føler, at de ser underligt på en… og man bliver stresset og nervøs. Det bliver derfor nemmere med et kort, som man kan give med det samme til den, der sidder ved skranken, så behøver alle de andre ikke at høre det”, slutter hun.

Hanne fik hjælp

”For længe siden skulle jeg på fagforeningen for allerførste gang, fortæller Hanne Jensen, ordblindekursist på VUC Vest i Varde.
”Jeg skulle udfylde nogle papirer og måtte sige til manden på kontoret, at jeg ikke kunne læse dem. Hans kommentar var: ”Det kan enhver jo komme og sige”! Heldigvis var der en yngre kollega til manden, der sagde, at man ikke kunne tillade sig at sige sådan. Men jeg glemmer det aldrig, og har derefter altid holdt mig tilbage med at sige, at jeg er ordblind. I den situation kunne jeg godt have brugt et kort, der viste, at jeg var ordblind," slutter Hanne Jensen.
FAKTA
Læs mere om O-Card på www.o-card.dk og ordblindhed på www.hto.nu

Publiceret 29 May 2015 10:00