Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

DEBAT:

Når SFere samarbejder lokalt og nationalt får vi bedre bus

Henrik Boye, SF Aabenraa
Vognmarken 9, 6200 Aabenraa
Og folketingsmedlem Karina Lorentzen, SF,
Sindalvej 4, 6000 Kolding
 
Det er vigtigt, at den kollektive trafik er et godt alternativ til bilen, ikke mindst for de borgere – unge som gamle – som ikke har en bil. Det gælder særligt uden for de større byer, hvor afstandene ofte er lange, og hvor den lokale bus er altafgørende, hvis du skal have mulighed for at komme rundt til eksempelvis lægen eller skolen. Derfor har vi i SF længe arbejdet for at forbedre den kollektive trafik i yderområderne – og det har nu båret frugt i Aabenraa. SF har nemlig sammen med regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti været med til at sikre, at vi nu får en række forbedringer af busdriften i Aabenraa Kommune.
 
Hvis de nye direkte busruter til Aabenraa Sygehus fra både Sønderborg og Haderslev skal lokke folk fra bil og over i det kollektive, kræver det markedsføring og andre tiltag. Det drejer sig bl.a. om perioder med gratis kørsel, internet i bussen og info-skærme på sygehuset. Samtidig opgraderes stoppestederne i kommunen, hvor der bl.a. vil blive etableret realtidsinformation på 10 udvalgte stoppesteder. Samlet set vil det kunne løfte busdriften i kommunen og gøre det lettere for bl.a. vores ældre medborgere at komme til og fra sygehuset.
 
Derudover har vi været med til at gøre Padborg til skolecykelby for at få så mange elever som muligt til at cykle til den nye skole i Padborg, der samler eleverne fra Padborg, Bov og Kruså. Vej- og cykelstinettet omkring skolen vil blive forbedret, og der arbejdes med inddragelse af lærere, elever og forældre. Desuden vil der blive lavet en cykellegebane, og elevernes egne oplevelser inddrages i færdselsundervisningen.
 
Samlet set vil de bæredygtige transportformer få et stort løft i Aabenraa i den kommende tid!

Publiceret 29 May 2015 11:00