De penge, der er sat af til tandpleje til de socialt udsatte, bliver ikke brugt. Mostphoto.

De penge, der er sat af til tandpleje til de socialt udsatte, bliver ikke brugt. Mostphoto.

Socialt udsatte går glip af 100 mio. kroner til tandpleje

Hovedparten af de bevilligede midler er ført tilbage til ministeriet

Regeringen og Enhedslisten besluttede i 2012 at indføre et særligt tilskud til tandpleje til socialt udsatte. Den daværende sundhedsminister var stolt af at kunne give en hjælpende hånd til nogle af de danskere, der både har færrest penge og størst tandproblemer. Men hovedparten af de tilskudskroner, som skulle hjælpe kontanthjælpsmodtagere mv. med tandlægeregningen, kommer slet ikke de socialt udsatte til gode.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2014 kun blev brugt 85 mio. kr. ud af den årlige bevilling på 180 mio. kr. Det vil sige, at næsten 100 mio. kr., som skulle have udgjort en tiltrængt håndsrækning til nogle af samfundets svageste, blot er ført tilbage til finansministeren.
“Problemet var endnu større i 2013, hvor kun 48 af de 180 mio. kr. blev brugt til støtte til de socialt udsatte. Men dengang kunne regeringen delvist undskylde sig med, at ordningen var ny. Det er den ikke mere. Alle kender til den – både de socialt udsatte selv, tandlægerne og kommunerne”, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

Kommuner passer på pengene

Det er kommunerne, der administrerer tilskudsordningen. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik er der meget store forskelle på, hvor mange penge hver enkelt kommune yder i tilskud til tandpleje i snit pr. kontanthjælpsmodtager.
“Tallene viser, at man i nogle kommuner sidder endog meget tungt på låget til pengekassen. Og jeg hører desværre om kommuner, der er ganske kreative i deres bestræbelser på at undgå at udbetale det tilskud, som kontanthjælpsmodtagerne har krav på”, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Lovændring er kun kosmetik

Tirsdag den 19. maj vedtog Folketinget nogle ændringer af reglerne for den særlige tilskudsordning vedr. tandpleje til kontanthjælpsmodtagere mv. Men ændringerne vil kun få kosmetisk betydning, vurderer Freddie Sloth-Lisbjerg.
“Man har sagt til kommunerne, at de skal være mere opsøgende, og det er i princippet fint nok. Men selv om loven er ændret, skal kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 25 år, stadig selv betale dels de første 600 kr., dels 35 % af resten. Det siger sig selv, at en kontanthjælpsmodtager, der får en tandlægeregning på fx 10.000 kr., ikke har luft i budgettet til at betale et godt stykke over en tredjedel af regningen selv. Hvis regeringen virkelig ønsker at hjælpe de socialt udsatte, så må man foretage en betydelig reduktion af egenbetalingen på 35 %”, siger Freddie Sloth-Lisbjerg og tilføjer:
“Over en to-årig periode er 227 mio. kroner, som skulle have været brugt til at give bedre sundhed til nogle af samfundets svageste, blevet liggende hos finansministeren. Det kan vi ikke være bekendt i et velfærdssamfund, hvor vi taler så meget om den fri og lige adgang til sundhedsvæsenet”.
Kilde: Tandlaegeforeningen,dk

Publiceret 31 May 2015 16:00