Randers:

Flere ældre men samme antal skolebørn

Af
Bent Larsen

I 2021 forventes befolkningstallet i Randers Kommune at passere de 100.000 indbyggere.
Syv år senere ventes der at være 105.000 indbyggere i Kommunen. Tallene fremgår af den befolkningsprognose, som økonomiudvalget får forelagt på mandag.
Prognosen skal bruges i forbindelse med budgetlægningen for 2015 til 2018, som går i gang lige efter sommerferien.
Det fremgår også, at antallet af ældre mellem 75 og 84 år fra 5.410 i år til 8.711 i 2028. Til gengæld forventes antallet af skolebørn, altså 6- til 16-årige at ligge nogenlunde stabilt.

Publiceret 31 May 2015 07:19