Borgere kan nu komme med inputs til en ny mobilitetsplan for Randers, hvor målet er at reducere trængslen på vejene, nedsætte CO2-udslippet og fremme borgernes sundhed

Borgere kan nu komme med inputs til en ny mobilitetsplan for Randers, hvor målet er at reducere trængslen på vejene, nedsætte CO2-udslippet og fremme borgernes sundhed

Input til bæredygtig transportplan

Randers Kommune har lavet en ny politik og plan for, hvordan borgerne kommer fra A til B på en lettere og mere bæredygtig måde, hvad enten de går, cykler, tager bussen eller kører i bil
Målet med den såkaldte mobilitetsplan er at reducere trængslen på vejene, reducere CO2-udslippet og fremme borgernes sundhed. Kommunens borgere har indtil 1. august mulighed for at give deres besyv med og komme med input til planen.
Mobilitetsplanen omfatter seks indsatsområder: Klima, sundhed, økonomi, tilgængelighed, byliv og grøn vækst. Planen lægger blandt andet op til, at den offentlige transport i videre udstrækning skal kunne kombineres med cykel- eller bilkørsel, og at den tunge lastbiltrafik skal reduceres i byområderne:
”Den måde vi transporterer os rundt på til arbejde, indkøb og fritidsinteresser handler i høj grad om, at vi skal have vores hverdag til at hænge sammen. Vi vil derfor gerne høre borgernes mening og input til den nye plan, så Randers Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo og arbejde,” siger Rune Asmussen, afdelingschef i Miljø og Teknik i Randers Kommune
I forslaget til den nye mobilitetsplan er udpeget ti nye initiativer, som Randers Kommune vil sætte fokus på over de kommende fire år. Initiativerne omhandler blandt andet fremme af gang- og cykeltrafik, mindre men smartere biltrafik, fremme af kollektiv trafik samt initiativer på tværs af interessenter i byer og landområder.

Fakta

Forslaget til planen er i offentlig høring fra 11. maj til 1. august 2015.

Kommentarer kan sendes til Randers Kommune, Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers C

eller vejeogtrafik@randers.dk

Publiceret 01 July 2015 08:34