- I Greve Kommune har vi stor efterspørgsel på boliger. Derfor har vi været nødt til at placere de nye Greveborgere midlertidigt i pavilloner, siger borgmester Pernille Beckmann. (Arkivfoto).

- I Greve Kommune har vi stor efterspørgsel på boliger. Derfor har vi været nødt til at placere de nye Greveborgere midlertidigt i pavilloner, siger borgmester Pernille Beckmann. (Arkivfoto).

Placering af flygtningeboliger sendt i høring

GREVE: Opførelse af pavilloner til midlertidige flygtningeboliger tre steder i kommunen kræver en dispensation fra planloven. Derfor er placeringen sendt i offentlig høring frem til den 27. juli.
I år skal Greve Kommune tage imod 102 nye borgere, som har fået asyl i Danmark. Kommunen skal sørge for, at de nye borgere får et sted at bo, og i første omgang bliver det i en midlertidig bolig i beboelsespavilloner forskellige steder i kommunen. På længere sigt skal flygtningene have en permanent bolig.
- I Greve Kommune har vi stor efterspørgsel på boliger. Derfor har vi været nødt til at placere de nye Greveborgere midlertidigt i pavilloner, siger borgmester Pernille Beckmann.
- Men på grund af den store efterspørgsel på boliger generelt, vil jeg også tage initiativ til, at vi får set på mulighederne for at få bygget flere boliger i kommunen.
De 102 flygtninge kommer ikke på én gang, så Greve Kommune vurderer, at der er brug for 40 midlertidige pavillonboliger. Disse skal opstilles forskellige steder i kommunen, og byrådet har foreløbig udpeget tre placeringer: Greve Midt tæt ved Greve Borgerhus, samt i Karlslunde og Tune tæt ved Karlslundehallerne og Tunehallerne.
Placeringerne af de midlertidige boliger forudsætter dog en dispensation fra planloven, så derfor er placeringerne af de midlertidige boliger sendt i høring blandt naboer og andre interessenter. Høringsfasen varer frem til 27. juli, og de berørte høringsparter er allerede blevet kontaktet.
Der vil blive afholdt et borgermøde om beboelsespavillonerne torsdag den 13. august i Karlslunde, og sagen vil blive endeligt behandlet på byrådsmødet den 31. august.
pm

Publiceret 01 July 2015 10:00