Steen Thomsen fra ELRO Fonden (th) og Peter Westphael fra Randers EgnsTeater vil skabe gode teateroplevelser og skabe liv i forsamlingshusene

Steen Thomsen fra ELRO Fonden (th) og Peter Westphael fra Randers EgnsTeater vil skabe gode teateroplevelser og skabe liv i forsamlingshusene

Stor donation skal give liv i forsamlingshuse

Der var masser af positiv energi i luften, da Steen Thomsen, formand for ELRO Fonden og teaterleder Peter Westphael fra Randers EgnsTeater gav hinanden hånd på en donation på 400.000 kroner, der skal udbygge teaterets turnéaktivitet i forsamlingshuse i sæson 2015/16
Steen Thomsen forklarer om den store donation:
”Hos ELRO Fonden er vi glade for at kunne støtte op om en kulturel aktivitet som vintercabareten, da det adskiller sig fra de byggeprojekter vi også støtter. Det her er en helt anden måde at tænke udvikling i de små samfund på".
Randers EgnsTeater har en mangeårig tradition for at sende den årlige vintercabaret på turné til Randers Kommunes forsamlingshuse. Med den nye donation fra ELRO Fonden bliver det nu muligt at udvide turnéen til områder udenfor Randers Kommune, der befinder sig i ELROs gamle forsyningsområde.
”Vi har på Randers EgnsTeater en ambition om at øge tilgængeligheden til teater uden for byen, og med hjælp fra ELRO Fonden kan vi nu både komme ud over kommunegrænsen og sænke billetprisen fra 140 kr. per billet til 40 kr. billet - som går direkte til forsamlingshuset. Dermed kan vi være med til at skabe et godt fundament – økonomisk og socialt - for flere aktiviteter og mere liv i forsamlingshusene”, siger Peter Westphael.
Men det bliver bedre endnu.
Det bliver ikke bare billigere at se teater i forsamlingshusene – oplevelsen bliver også bedre. 50 procent af donationen fra ELRO Fonden anvendes også således til indkøb af lys og lydudstyr og turnégrej i øvrigt.
Chris Nielsen, teknisk chef på Randers EgnsTeater forklarer:
”Den tekniske udvikling går som alle ved hurtigt, og vi vil nu kunne indkøbe udstyr, der er bedre kvalitet, forbruger mindre strøm og fylder mindre. Det giver en masse fordele for både publikum og teknikere/scenefolk".
Der er altså lagt op til en ren win-win situation for forsamlingshusene og indbyggerne i de mindre byer. Hist hvor vejen slår en bugt, spiller en vintercabaret så smukt.

Donationen fra ELRO Fonden kort:

- ELRO Fonden har som formål at støtte kulturelle, sociale og almennyttige tiltag i ELROs gamle forsyningsområde.

- Donationen til sæson 2015 / 16 er på 400.000 kr.

- Randers EgnsTeater opfører med hjælp fra donationen 20 cabaret forestillinger i ELROs gamle forsyningsområde – heraf fire udenfor Randers Kommune.

- 200.000 kr. går til nedbringelse af billetprisen og styrkelse af forsamlingshusene. Billetprisen sænkes fra 140 kr. til 40 kr. – de 40 kr. går til forsamlingshuset.

- 200.000 kr. går til optimering af lys- og lydudstyr og optimering af forestillinger i forsamlingshusene

Publiceret 01 July 2015 14:30