Siden lockouten af lærerne for godt to år siden, har det været småt med kommunikationen mellem kommunen og Esbjerg Lærerforening. Nu indgår de to en partnerskabsaftale i selskab med pædagogerne.

Siden lockouten af lærerne for godt to år siden, har det været småt med kommunikationen mellem kommunen og Esbjerg Lærerforening. Nu indgår de to en partnerskabsaftale i selskab med pædagogerne.

Lærerformand:

Nu åbnes døren for os igen

Esbjerg Kommune indgår partnerskab med pædagoger og lærere. Håbet er at komme i takt, og målet er udvikling

Af
Louise Ritter

“Det her er en mulighed for at komme til at gå i takt.”
Som formand for Esbjerg Lærerforening har Kenneth Nielsen længe følt sig ude af takt med Esbjerg Kommune. I modsætning til mange andre kommuner var Esbjerg Kommune ikke interesseret i at indgå en lokalaftale med lærerforeningen i forbindelse med lærernes ændrede arbejdstidsregler. Det fik dengang Kenneth Nielsen til at efterlyse vilje til dialog. Alt godt har det som bekendt med at komme til den venter, og nu - godt to år efter - vedtagelsen af skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler, har Esbjerg Kommune, Esbjerg Lærerforening og Pædagogernes Fagforbund BUPL fundet hinanden i et partnerskab.
De tre er endda gået så langt som til at nedskrive partnerskabet på papir.
“Folkeskolen i Esbjerg Kommune skal udvikles gennem et samarbejde, hvor lærere, pædagoger og Esbjerg Kommune sammen sætter fokus på kvalitet og visioner for fremtiden og samtidig sikrer gode vilkår for medarbejderne,” hedder det i en pressemeddelelse fra de tre partnere.

Samarbejde og dialog

Helt konkret betyder partnerskabsaftalen, at Lærerforeningen, kommunen og BUPL nu i højere grad skal intensivere samarbejdet og dialogen mellem sig for at skabe de nødvendige rammer for en dagligdag, der både tilgodeser den enkelte elev, men som også gør det muligt at indfri de politiske mål, der er sat for den danske folkeskole - der skal kort sagt lyttes mere til hinanden.
“Partnerskabsaftalen sender et klart signal om, at vi vil gå samme vej, og alle er interesserede i, at folkeskolen får de bedste rammer, så medarbejderne har en hverdag, der skaber grobund for arbejdsglæde,” siger Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familie Udvalget.
Også BUPL udtrykker tilfredshed med partnerskabet.
“Med partnerskabet bliver det slået fast, at pædagogerne er en integreret del af folkeskolen, og at vi spiller en central rolle,” siger Michael Juul Thorup, BUPL, i en pressemeddelelse.
Hos Esbjerg Lærerforening glæder Kenneth Nielsen sig også over udsigten til mere dialog.
“Det er grundlæggende positivt, at kommunen og Lærerforeningen binder sig mere til hinanden. Man kan diskutere enkelte elementer i aftalen, men min grundlæggende holdning er, at hvis vi skal noget med folkeskolen i Esbjerg Kommune, så er samarbejde nødvendigt,” siger Kenneth Nielsen og fortsætter:
“Man kan sige, at kommunen for nogle år siden lukkede døren til samarbejde godt og grundigt i. Nu åbnes den i højere og højere grad op igen.”
Særligt glæder Kenneth Nielsen sig over, at det øget samarbejde blandt andet har resulteret i en fix- og flextidsaftale, der gør det muligt for lærerne at forberede sig derhjemme i op til fem timer om ugen i de tilfælde, hvor det giver mening.
Partnerskabet åbner også for, at Kenneth Nielsen og Lærerforeningen får mere systematisk adgang til møder med Børn & Familieudvalget, som skolerne hører under.
“Alene det, at jeg får adkomst til at mødes med udvalget er positivt. Her vil jeg få lejlighed til at forklare og drøfte hverdagen på skolerne. Det åbner op for muligheden for igen at komme til at gå i takt,” siger Kenneth Nielsen, der slet ikke lægger skjul på sin motivation til at indgå partnerskabet.
“Jeg gør ikke det her for mine blå øjnes skyld. Mit overordnede mål er at binde Lærerforeningen tættere på det politiske og administrative system. Og jeg tror på, at lydhørheden vil større, hvis jeg sidder med i partnerskabet,” siger Kenneth Nielsen.

Publiceret 01 July 2015 16:00