Den nye Bjæverskovvej ligger nord for den gamle vej, som fjernes for at give plads til højhastighedsbanen mellem København og Ringsted. (Foto: Banedanmark).

Den nye Bjæverskovvej ligger nord for den gamle vej, som fjernes for at give plads til højhastighedsbanen mellem København og Ringsted. (Foto: Banedanmark).

Midlertidig spærring af Bjæverskovvej

TRAFIK: I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted skal Banedanmark etablere en ny jernbanebro over Bjæverskovvej.
Det sker  nord for tunnelen under Vestmotorvejen i perioden frem til 1. november 2015.
Mens Banedanmark etablerer broen, vil et lille stykke af Bjæverskovvej derfor være spærret for biltrafik.
Ejbyvej skal benyttes som alternativ rute. Det spærrede stykke af Bjæverskovvej vil i hele perioden være åben for cyklister, fodgængere og arbejdskørsel. Vi etablerer en tydelig markeret cykel- og gangsti. Se illustration.
I foråret etableredes Banedanmark en ny Bjæverskovvej på stykket mellem Ejbyvej og nord for rastepladsen ved motorvejen. Banedanmark forventer at åbne den nye Bjæverskovvej her i juli måned 2015.
Efter den 1. november 2015 spærres Ejbyvej i ca. seks måneder, mens der bygges en vejbro over den kommende jernbane. Til den tid er Bjæverskovvej under motorvejen åben igen og kan benyttes som alternativ rute.
pm

Publiceret 05 July 2015 14:00