Foto: Google Streetview

Foto: Google Streetview

Nej til lejligheder i Snoghøj

Området omkring Jens Kromanns Vej i Snoghøj er forbeholdt de, der ønsker store grunde nær ved vandet. Og det skal der ikke laves om på, har byrådet besluttet i en usædvanlig sag.
En husejer på vejen vil gerne dele sin ejendom op i to boliger. Men det vil efter byrådets vurdering være til gene for naboerne.
Byrådet prioriterer den nuværende boligsammensætning i området så højt, at der nu skal haste-udarbejdes en ny lokalplan med det formål, at der ikke bliver lavet noget om. Normalt har nye lokalplaner til formål at bane vejen for forandringer, men her er det omvendt.
For at forhindre, at den omstridte ejendom deles op inden lokalplanen er klar, nedlægger kommunen et såkaldt §14-forbud - noget, der normalt bruges til at sikre historiske ejendomme mod nedrivning eller ombygning.
Det er byrådets ønske, at den nye lokalplan skal definere en minimumsstørrelse på grundene i området, så heller ikke ejendommens grund kan deles op i to.
Huset ligger i anden række, cirka 60 meter fra Lillebælt, umiddelbart vest for Den Gamle Lillebæltsbro.

null

Publiceret 16 July 2015 13:00