(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Ny akuttelefon i Køge skaber tryghed

KRISEHJÆLP: Køge Kommunes nye 'Akutlinje' - som er et tilbud til personer i akut psykisk krise - er kommet godt fra start. Flere har benyttet sig af Akutlinjen og fået den nødvendige hjælp, når den psykiske krise pludselig indtræffer. Det viser opgørelse over Akutlinjens henvendelser.
Akutlinjen er først og fremmest en akuttelefon, som man kan ringe til alle ugens dage og alle døgnets timer året rundt. Man kan også komme ind til en personlig samtale, og hvis der er behov for det, kan man blive tilbudt en overnatning.
Akutlinjen er et tilbud, der har såvel et afhjælpende som et forebyggende sigte. Afhjælpende, da det giver mennesker i akut psykisk krise et let tilgængeligt og mindre indgribende tilbud om støtte, omsorg og rådgivning end f.eks. en indlæggelse eller en tur på skadestuen, men det er også forebyggende, fordi borgerens mulighed for at blive i egen bolig og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser styrkes.
- Formålet med akutlinjen er, at personer i akut psykisk krise kan opretholde et trygt liv i egen bolig, fastholde relationen til venner og familie og fastholde deres arbejde og uddannelse. siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen

Flere får akut hjælp med Akutlinjen

Akutlinjen tog imod sine første henvendelse i marts 2015 og er nu oppe på 200 henvendelser i løbet af fire måneder. Den seneste opgørelse viser, at antallet af henvendelser stiger fra uge til uge.
Kategoriseringen af henvendelserne viser også, at de personer der henvender sig til Køge Kommunes Akutlinje har brug for den akutte hjælp, som tilbuddet kan give.
- Det fortæller lidt om, at der er behov for et tilbud som Akutlinjen i Køge Kommune. Alle kan ende i en akut psykisk krise og med hurtig og professionel krisehjælp, har vi nu mulighed for at hjælpe folk videre og give dem en mulighed for at komme ud af deres krise, siger Dora Olsen.
Akutlinjen er et 3-årigt projekt, som Køge Kommune har iværksat med midler fra satspuljen 'Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig', og projektet skal evalueres i samarbejde med Deloitte.
Et stort flertal af akutlinjens henvendelser håndteres af akutlinjens medarbejdere, fordi de krisesamtaler som akutlinjens medarbejdere er uddannede til at gennemføre, med personer i akut krise, ofte afværger krisen.
Medarbejderne der er i Akutlinjen er uddannede til at gennemføre krisesamtaler og opfølgningssamtaler, hvis borgeren har brug for det.
pm

Publiceret 16 July 2015 17:15