Det andet projekt, som også har modtaget 400.000 kr., er gået til arkæolog, post doc. Sarah Croix, som skal udføre et større vikingetidsprojekt i tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Det andet projekt, som også har modtaget 400.000 kr., er gået til arkæolog, post doc. Sarah Croix, som skal udføre et større vikingetidsprojekt i tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Sydvestjyske Museer står stærkt i konkurrencen

Kulturministeriets Forskningsudvalg har netop foretaget sin årlige uddeling af forskningsbevillinger til de statsanerkendte museer, og Sydvestjyske Museer har endnu en gang bevist, at det står stærkt i den nationale konkurrence. Omkring hundrede statsanerkendte museer har kunnet søge de 6,5 mio. kr. I alt blev der givet 14 bevillinger, og af dem står der Sydvestjyske Museer på 2½.
Museumsinspektør, ph.d. Niels Algreen Møller er specialist i jernalderen og bebyggelsesudvikling. Han har fået omkring 400.000 kr. til at analysere tuegrave i Sydvestjylland, nærmere bestemt nogle fantastiske udgravninger fra Søhale mellem Esbjerg og Varde. En tuegrav er en brandgrav anlagt under en mindre høj med en cirkelgrøft omkring. Skikken med tuegrave var udbredt i perioden fra 500 til 200 f.Kr., men det særlige er, at de i Danmark kun er fundet i Sydvestjylland. Herudover var de meget udbredt i Nordtyskland og Holland. Den ene del af projektet består derfor i at analysere de tidlige forbindelser og påvirkninger i Vadehavsområdet.
Den anden del er få analyseret knoglematerialet fra 25 urner. Museet har allerede med stor succes indledt et samarbejde med Sydvestjysk Sygehus om CT-scanninger af de 2500-årige knoglerester og andet materiale. Der er nu midler til at kunne fortsætte med flere scanninger og også få foretaget kulstof14-analyser på Aarhus Universitet. Til sammen vil det kunne give mange informationer om samfundsforhold og om de mennesker, der levede og senere blev begravet på Esbjerg-egnen for over to tusind år siden.
Det andet projekt, som også har modtaget 400.000 kr., er gået til arkæolog, post doc. Sarah Croix, som skal udføre et større vikingetidsprojekt i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets formål er at foretage arkæologiske og naturvidenskabelige analyser af gravmateriale fra Ribe stammende fra perioden ca. 700-850 e.Kr. Projektet vil kaste lys over etnisk oprindelse og identitet af byens første beboerne. Samtidig vil det rejse spørgsmål om forholdet mellem kulturer og deres indvirkning på hinanden i den tidlige urbaniseringsfase i Norden. Resultaterne vil blive udgivet i form af en engelsksproget bog, så de vigtige fund og resultater fra Ribes vikingetid kommer ud til et internationalt publikum.
Det halve projektet, som Sydvestjyske Museer også er med i, styres af Moesgaard Museum, som skal lave omfattende naturvidenskabelige analyser af materialer, som Niels Algreen Møller forsker i. Desuden medvirker Museet på Sønderskov, som Sydvestjyske Museer har et integreret samarbejde med på arkæologiområdet.
Museumsdirektør Flemming Just er naturligvis godt tilfreds:
"Der er stærk konkurrence om forskningskronerne, så det er flot, at vore medarbejdere henter mange midler hjem. Samtidig underbygger det vores strategi om et meget tæt samarbejde med universiteterne og de store museer som Moesgaard og Nationalmuseet."

Publiceret 16 July 2015 14:15