Rigtig mange borgere er generet af de ujævne brosten foran Hvidovre Kirke, Rytterskolen og Magistergården.

Rigtig mange borgere er generet af de ujævne brosten foran Hvidovre Kirke, Rytterskolen og Magistergården.

Brosten til stor gene for mange brugere

Måske kommer der nu en gangbane i granit på Hvidovre Kirkeplads - det vil glæde mange kørestolsbrugere og gangbesværede besøgende

Belægningen på Hvidovre Kirkeplads er ujævn og til stor gene for kørestols- og rollatorbrugere og andre dårligt gående.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Der er tale om en flot brostensbelægning, der dækker hele pladsen mellem kirkemuren, Rytterskolen og Magistergården. Men belægningen er som nævnt ujævn og svært fremkommelig for kørestols- og rollatorbrugere samt dårligt gående. På dialogmøder mellem Ældrerådet, Handicaprådet og kommunen har det været drøftet, om der kunne skabes bedre tilgængelighed for de gående på Hvidovre Kirkeplads. Vej- og Parkafdelingen har derfor fået Rambøll til at udarbejde et projekt for kirkepladsen, som tager højde for en række forhold. Der er set på tilgængelighedsregler, brolægningskrav samt de fald og andre skævheder, der er på pladsen. Der er også set på de historiske bygninger og datidens arkitektur. Rambølls arbejde er blevet til en rapport om Hvidovre Kirkeplads og om mulighederne for etablering af en ny gangvenlig belægning.

Med i budgettet

Rapporten beskriver i detaljer, hvordan der kan etableres gangvenlig belægning, så det opfylder alle tænkelige krav. Forslaget er en gangbane, der etableres af tre rækker granitbordursten med en samlet bredde på 90 cm parallelt med kirkegårdsmuren fra Hvidovrevej til kirkegårdsindgangen. Der er registreret mange holdende cykler op af kirkemuren. Gangbanen placeres derfor omkring 70 cm fra kirkemuren, således at de gående ikke kommer i konflikt med parkerede cykler. Rapporten har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet i Hvidovre samt ved Menighedsrådet i Hvidovre Kirke. Alle råd påskynder projektet og mener, at det vil give et væsentligt løft for især ældre og gangbesværede, hvis projektet bliver udført. Menighedsrådet ønsker, at der anvendes nordiske granitter i stedet for kinesiske granitter, som projektet foreskriver. Det vil give en merudgift på 40 til 50 procent i materialeudgift. Vej- og Parkafdelingen mener ikke, at der i dette tilfælde er grund til at ofre det dobbelte for at få nordisk granit. Et overslag på prisen for arbejdet er 550..000. I overslaget er der ikke medtaget udgifter som følge af arkæologiske fund, udgifter til eventuel forurenet jord og dårlige jordbundsforhold samt eventuelle udgifter som følge af ledninger i jord og øvrige konstruktioner under terræn. Det er afsat uforudsete udgifter for 62.500 kr. - altså en samlet udgift på lidt over 600.000 kr. Hvis der skal bruges nordisk granit, som menighedsrådet foreslår, skal der tillægges yderligere 85.000 kr. Der var i teknik- og miljøudvalget tidligere på måneden enighed om, at udgiften på 610.000 kr. til et nyt anlægsprojekt på Hvidovre Kirkeplads bør indgå i budgetbehandlingen for 2016. Da der for nylig var møde i økonomiudvalget foreslog udvalget, at udgiften afholdes af de eksisterende anlægspuljer.

Publiceret 21 July 2015 08:00