Det tidligere offentlige toilet blev lukket for et par år siden.

Det tidligere offentlige toilet blev lukket for et par år siden.

Hvidovre - en "turistkommune" uden toiletter!

Hvidovre Havns pæne toiletbygning blev lukket for to år siden, det nye plastic-betalingstoilet har været nedbrændt og klubberne har etableret kodelås  

Hvidovre Kommune vil gerne fremstå som et turistminded sted med mange seværdigheder som bl.a. Cirkusmuseet, Filmbyen, Vestvolden, Quarkcentret og ikke mindst parkområdet med stranden og Hvidovre Havn. Borgmesteren har tit givet udtryk for den holdning, og deltager også i et fælles turistfremstød for Vestegnskommunerne.

Men, men - i en turistguide vil der dog næppe blive uddelt mange stjerner til Hvidovre, når man i vurderingen skal tage stilling til noget så væsentligt som TOILETFORHOLD. I næsten enhver by rundt om i landet findes der offentlige toiletter, - langt de fleste endda gratis som en service for borgerne og besøgende turister. Eksempelvis kan man finde offentlige toiletter i så godt som alle fiskeri- og lysthavnebyer til glæde for besøgende og sejlfolket. Her i Hvidovre havde vi også i en nydelig bygning et offentligt gratis toilet på Hvidovre Havn indtil for et par år siden. Men det var for dyrt at renligholde, mente man i Teknisk Forvaltning; - og så blev det lukket, skønt man godt kunne have fået en billigere renholdelsesaftale med en af foreningerne på havnen. I stedet måtte de 2-3 foreningsklubhuse på havnen tage imod trængende turister og borgere, og for egen regning sørge for større udgifter til vand og rengøring m.v. I kommunens tekniske udvalg mente man så at løsningen var et hypermoderne betalingstoilet i plastic, der blev opført ved p-pladsen for enden af Strandhavevej lige før kajakklubbens hus. Dette betalingstoilet, der både skal dække besøgende i havnen og strandgæster, har dog ikke fungeret optimalt. Det har alt for tit været ude af drift, og ofte får trængende bare kronerne tilbage. Vi skal lade være usagt om det er årsagen til toilettet fornylig blev udsat for hærværk og endda brændt ned?. Et nyt betalingstoilet er dog opsat på stedet. Under alle omstændigheder betyder kommunens manglende service, at klubberne på havnen igen har fået besøg af mange toilettrængende, - så mange at man har måttet installere kodelås, bl.a. i Hvidovre Sejlklub Suset, så der kun er adgang for medlemmer og restaurationsgæster. Hvidovre er altså stadig et af de få steder i kongeriget, hvor man åbenbart ikke har råd til at byde turisterne og lokalbefolkningen rimelige, offentlige toiletforhold.  8m-

Publiceret 21 July 2015 08:00