(Colourbox).

(Colourbox).

Vigtigt at tjekke andelsboligforeningen

Værdifuld tjekliste til andelsboligkøbere

ANDELSBOLIGER: Det er vigtigt at tjekke andelsboligforeningen grundigt, inden du som køber skriver under på det, der ligner en drømmelejlighed. Drømmescenariet kan hurtigt forvandle sig til et mareridt, hvis foreningen har rod i regnskaberne. Her er tjeklisten til dig, der skal købe andelsbolig.
2015 har budt på rekordhøje salgstal for alle boligtyper. Der bliver købt og solgt til den helt store guldmedalje, og nøgler bytter hænder til både ejerboliger, sommerhuse og andelsboliger.
De kraftigt stigende priser på ejerlejlighederne i byerne har øget interessen for andelsboligmarkedet, hvor priserne til sammenligning ligner rene foræringer. Har du været heldig og er kommet forrest i køen til at købe en andelsbolig, mærker du sikkert det massive pres, der er for at få skrevet under i en fart og få overført pengene, så handlen kan lukkes.
- Hver anden andelsbolig blev i maj solgt på bare 6,5 dage i gennemsnit i København, og der er et enormt pres på køberne. De ved, at der står et hav af potentielle købere, der er villige til at skrive under med det samme bare for at få boligen, og det kræver sin mand m/k at insistere på f.eks. bank- og advokatforbehold, når man risikerer, at boligen så går til en anden, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for www.Boligsiden.dk.
Alligevel er det vigtigt at slå koldt vand i blodet og lade fornuften råde, når du køber andelsbolig. Her kan du nemlig komme i en økonomisk klemme, hvis du lander i en andelsboligforening med dårlig økonomi.
- Det er min vurdering, at fem procent af landets 200.000 andelsboliger har økonomiske vanskeligheder. Et træk, der ofte går igen blandt de ramte foreninger, er, at foreningerne blev stiftet, da boligpriserne toppede i boom-årene på det danske boligmarked, 2005-2007, siger Lone Kjærgaard, der er cheføkonom for Arbejdernes Landsbank.

Langt de fleste foreninger er sunde og raske

Når historierne ruller, er det dog vigtigt at holde for øje, at det kun er én ud af 20 foreninger, der er endt i problemer. Fokuserer man alene på de ramte foreninger og af den grund fravælger andelsboliger i sin boligjagt, går man glip af en masse spændende boliger, hvor økonomien er helt i orden.
- Selv om en ud af 20 foreninger ikke er en stor andel, betyder det alligevel, at man skal være særligt opmærksom, når man sætter jagten ind efter en andelsbolig. Man skal huske, at en andelsboligforening i princippet er en erhvervsvirksomhed. Du ville givetvis aldrig købe dig ind i en virksomhed uden at vide, om der er overskud eller underskud på driften, hvor høj gælden er, om bygningen løbende er vedligeholdt eller trænger til en kærlig hånd. Og om der er sat penge af til fremtidig vedligeholdelse osv., siger Lone Kjærgaard, der har udarbejdet denne tjekliste til dig, der vil købe andelsbolig.

Tjekliste, når du kigger på andelsbolig

1. Vedtægterne. De er andelsboligforeningens lov. Tjek, om de harmonerer med det, du ønsker. Må du eksempelvis holde husdyr, fremleje og hvem må boligen sælges videre til.
2. Servitutter og deklarationer. Her findes grimme eksempler på, at købere er blevet overraskede. Eksempelvis foreskrev en servitut, at sælgere ikke måtte opnå fortjeneste ved videresalg.
3. Referater fra generalforsamlinger. Er der problemer i foreningen, vil det måske kunne ses i referatet. Her kan du også se, om der drøftes større tiltag, der får økonomiske konsekvenser for dig som fx renoveringer eller altaner.
4. Regnskab og budget. Hvordan er økonomien i den forening, du nu bliver medejer af. En andelsboligforening er at sidestille med en erhvervsvirksomhed, og når du bliver andelshaver, bliver du medejer af foreningen. Derfor skal man vide, om økonomien er sund, dårlig eller har risiko for at blive presset. Er der overskud på driften, er der gæld og hvordan er den skruet sammen. Er der anvendt såkaldte renteswaps – og hvilke risici indebærer det?
5. Andelsboligens værdi. Hvordan er andelen værdifastsat? Er den sat til det maksimalt mulige, betyder det, at værdien kan falde, hvis vinduer eller tag eksempelvis snart skal skiftes.
6. Sammenlign med ejerbolig. Hvordan harmonerer prisen med en tilsvarende ejerbolig?
7. Tag professionelle med på råd. Udover banken, anbefaler vi rådgivning fra enten advokat, revisor eller uvildig andelsboligrådgiver.
Fordele og ulemper ved andelsbolig frem for ejerbolig

Fordele
* Prisen vil ofte være lavere end på en tilsvarende ejerbolig.
* Du udvider dine muligheder for at få en skøn bolig, da mange andelsboliger ofte er godt vedligeholdte og ligger på attraktive beliggenheder.
* Det tiltrækker nogle, at der kan være et særligt sammenhold i en andelsboligforening.
* Du kan måske have indflydelse på, hvem du skal være nabo med, og dine familiemedlemmer eller venner kan have en større chance for at få foden indenfor.

Ulemper
* Der kan træffes beslutninger på generalforsamlingen, som du ikke er enig i, men som påvirker dig og din økonomi. Det kan f.eks, være, hvad andelene må sælges for og om gælden skal have fast eller variabel rente.
* Du hæfter i princippet kun for dit eget indskud, men kan en andelshaver ikke betale husleje, er der kun dig og de andre andelshavere til at betale.
* Markedet er mindre gennemskueligt.
* Renten på lån til indskud i andelsboliger er højere end på lån til køb af ejerbolig.
pm

Publiceret 26 July 2015 17:15