Kaj Frederiksen

Kaj Frederiksen

Sol og Strand:

"Vi siger nej til mange udenlandske turister"

Der er mangel på udlejningssommerhuse

Kun cirka 40.000 af Danmarks 200.000 sommerhuse udlejes til danske og udenlandske turister. Og det er ikke nok. Danske udlejningsbureauer administrerer udlejningen af 35.000 feriehuse, og hos Sol og Strand Feriehusudlejning, der er et af Danmarks største udlejningsbureauer, kan man på de allerfleste danske destinationer melde alt udsolgt i højsæsonugerne.

Adm. direktør Kaj Frederiksen vurderer, at yderligere flere tusinde sommerhuse kunne lejes ud, hvis udbuddet var tilstrækkeligt:
"Danmark er i stigende grad en attraktiv feriedestination hos vores nærmeste naboer. Nordmænd, svenskere, tyskere og hollændere vil gerne holde ferie i Danmark, hvis det rette mix af overnatningsmuligheder, attraktioner, prisniveau mv. er til stede. Derfor ærgrer det mig, at vi hver dag skal sige nej til et stort antal turister, der er interesserede i at leje et dansk sommerhus," pointerer Kaj Frederiksen.
Men nu er der måske hjælp på vej fra politisk side.

Dansk Folkeparti foreslår at hæve det såkaldte bundfradrag fra det nuværende niveau på 20.700 kr. pr. år til 30.000 kr., og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) ser positivt på forslaget. Et større bundfradrag vil ifølge Kaj Frederiksen øge udbuddet betragteligt:
"Der er ingen tvivl om, at skatten er en væsentlig barriere, når danske sommerhusejere overvejer at leje ud. Mange sommerhusejere vil derfor være stærkt motiverede af at kunne indkassere en vis del af lejeindtægten skattefrit," siger han og fortsætter:

"Med en forøgelse af det skattefrie bundfradrag fra godt 20.000 kr. til 30.000 kr. vil incitamentet stige betydeligt, og det vil altså give både sommerhusejerne og lokalområderne en væsentlig omsætningsstigning.
Udtalelsen fra Kaj Frederiksen understøttes af beregninger fra Ferieudlejernes Brancheforening, der viser, at et gennemsnitligt dansk sommerhus, der lejes ud, omsætter for 250.000 kr. pr. år i lokalområdet.
Kaj Frederiksen vurderer, at en forhøjelse af bundfradraget vil øge udbuddet af udlejningshuse med 3-4.000 udlejningshuse i de kommende år. 1.000 ”nye” huse svarer til 6.000 senge og ca. 400.000 overnatninger pr. år, og det giver en afledt turismeomsætning på ikke mindre end en kvart milliard kroner.
Hertil skal lægges det positive faktum, at pengene primært tilfalder områder med lav beskæftigelse:
"Konsekvensberegninger skal altid tages med et vist forbehold, men her har vi altså et regnestykke, der giver et stort plus. Hvis vi skal have dansk turisme tilbage på vækstsporet også i udkantsområderne, så kan vi med et forhøjet bundfradrag sætte en positiv spiral i gang," pointerer han videre.
Også ændringer af Planloven har været på tale. Her er det særligt den nugældende såkaldte 39-ugers regel, der sætter en begrænsning for antallet af uger, et feriehus kan lejes ud om året, der er i spil.

Publiceret 26 July 2015 11:30