Citronsommerfuglen har et vingefang på 5-6,5 cm og er en af Danmarks store sommerfugle. Foto: DN

Citronsommerfuglen har et vingefang på 5-6,5 cm og er en af Danmarks store sommerfugle. Foto: DN

Kig efter citronsommerfuglen

I disse uger kan du i naturen opleve citronsommerfuglen, der er en af landets mest almindelige sommerfugle

Af
Af Danmarks Naturfredningsforening

Citronsommerfuglen er én af naturens labre larver, som i disse uger udvikler sig til en smuk sommerfugl. Citronsommerfuglen er en af Danmarks mest almindelige sommerfugle, men til forskel fra andre almindelige sommerfugle som nældens takvinge, dagpåfugleøje og kålsommerfugl, er den mere afhængig af naturlig vegetation og uforstyrrede områder. Citronsommerfuglen er afhængig af værtsplanterne - de vildtvoksende buske 'tørst' og 'vrietorn', hvor den først på sommeren lægger sine æg på undersiden af de nye blade.

Forårsbebuder

Sammen med erantis og vintergækker er citronsommerfuglen én af vores forårsbebudere. Den voksne sommerfugl lever i næsten et år. Derfor kan vi være heldige at se den allerede i januar og februar, men typisk først omkring marts. Har du ikke set den endnu, så er der gode chancer her i juli måned, hvor de unge citronsommerfugle går på vingerne. Kig efter citronsommerfuglen i skove, skovbryn og i åbne naturområder som enge, overdrev og heder. Du kan se dem over hele landet frem til efteråret, før de finder et sted at overvintre i stedsegrønne træer eller buske.
Frem til 2020 kan du registrere citronsommerfugl med app'en 'NaturTjek'.

Publiceret 01 August 2015 18:00