DEBAT:

Kan Koldings bibliotek bruges bedre?

Ulrik Gaardsted
Tvedvej 71, Kolding

Det var da godt, at socialdemokratiet med borgmesteren i spidsen fik trumfet opførelsen af det nye bibliotek i gennem i 2006 til de cirka 130-140 millioner kroner. Synd er det så bare, at kunderne svigter det så meget, at der igen må ansøges om flere penge på trods af, at det, da det blev opført i 2006, var det mest moderne bibliotek i Danmark. Dengang der skulle bevilges penge til det, påstod de kloge biblioteksfolk, at det var fordi, udlånet steg. Det viser sig bare nu, at bogudlånet er så stærkt faldende, og hvad gør man så? Selvfølgelig beder man kommunen om penge igen. Denne gang kun dog 6,5 millioner.
 

Det minder om, da biblioteket absolut skulle flyttes fra den gode beliggenhed i Jernbanegade til den nuværende beliggenhed i byggeriet på Slotsmøllegrunden. Dengang var argumentationen, at udlånet i biblioteket ville stige. På trods at de kraftige advarsler fra både Venstre og DF og en viden om de nye lydbøger m.m., vedtog de ”røde” partier, at flytningen var så nødvendig, at kommunens socialdemokratiske borgmester sammen med SF og de radikale skulle bruge de anførte 130-140 millioner kroner, som jeg mener, kommunen måtte ud og låne. For at kunne købe sig ind i de nye bygninger som advokatbrødrene De Føns, der siden helt har forladt, både Kolding og Danmark, truede med ikke at opføre, hvis ikke kommunen gik ind og støttede dem. Det gjorde kommunen så ved på den måde, at de købte sig ind med plads til Koldings dyre og store bibliotek med at de ikke kunne komme til at bygge det flotte hus, der i dag er opført. Ellers havde brødrene De Føns også have måttet opgive de bygninger, på samme måde som de gjorde med ”ruinerne” af de tre tomme højhuse ved Golfbanen.
 
Jeg husker sagen således: at den daværende borgmester ved et møde oplyste, at grunden til flytningen var en stigning i bogudlånet. ”Onde tunger” påstod, at det var fordi biblioteket havde tilladt alle børnene, at de fremover nu måtte låne ti bøger pr. gang, i stedet for som tidligere fire bøger. Måske var den rigtige grund, at advokatbrødrene stille som en betingelse, for at gøre byggeriet på Slotsmøllegrunden færdig, at kommunen købte sig ind i huset efter ejerlejligheds princippet og flyttede det daværende Bibliotek dertil. I de mange drøftelser, der var om at flytte biblioteket, gik der dengang mange rygter om, hvis interesser dette nye bibliotek tjente bedst, og om det var byens borger, den daværende borgmester, eller om det var advokaterne? Den sag blev desværre aldrig opklaret, selvom der var mange gisninger om grunden.
 
Nu viser det sig så, at kommunen tog fejl og igen må putte millioner i Koldings bibliotek, og så må jeg spørge: Hvem tjener kommunens eventuelle pengetilførsel så denne gang? Hvis borgerne ikke benytter biblioteket godt nok, tror man så virkelig, at en ombygning til 6,5 million eller mere vil bevirke, at flere koldinggenserne vil strømme til biblioteket. Måske var det bedre, at lokalerne blev lejet ud til et bedre formål, eller det blev brugt til noget mere folkeligt? Hvad med for eksempel et nyt Rådhus? Hvorfor interesserede journalisterne sig ikke mere for det omtalte byggeri dengang, og hvorfor var politikerne ikke mere meddelsomme? Men det kan nås endnu. Hvad koster Kolding bibliotek i årlige ydelser, og kan det oplyses?

Publiceret 01 August 2015 18:00