Psykolog:

"Så hurtigt kan din opsparede ferieenergi forsvinde"

Pas på med at have opskruede forventninger til dig selv ovenpå sommerferien

"Når mange danskere møder på arbejde efter ferien, er det med en forventning om, at den fornyede energi gør dem i stand til at yde en ekstraordinær indsats fra første dag. Men det er en farlig antagelse, som meget nemt fører til unødvendig stress og selvbebrejdelse," fortæller psykolog Helen Eriksen.
'Batterierne er opladet, så nu skal den have en ordentlig skalle, så jeg kan indhente alt det arbejde, der helt sikkert ligger og venter på mig!'
Hører du til dem, der går med tanker om at omsætte din opsparede ferieenergi til arbejdsraseri fra første fløjt, så skal du passe bedre på dig selv:
"Når vi kommer tilbage fra sommerferien, forlanger mange af os selv, at vi fra første dag er i stand til at komme helt op i øverste gear og løbe endnu stærkere, end vi gjorde, før vi gik på ferie. På mange arbejdspladser er det også chefens og den kollektive forventning, at der skal fart på med det samme. Men fordi vi mentalt og psykisk stadigvæk befinder os i feriemode og kroppens indhold af stresshormoner ofte er kraftigt reduceret, så er vi slet ikke gearede til så brat en overgang," siger psykolog og foredragsholder Helen Eriksen.

Fra feriemode til selvbebrejdelse

Modsiger vi os alligevel kroppen og psykens signaler, og kaster vi os direkte ud i overarbejde og de mest krævende opgaver fra første øjeblik, kan det ifølge Helen Eriksen få konsekvenser:
"Mange vil opleve at blive langt mere udmattede og trætte, end de plejer. Og har man nu en forventning til sig selv om, at man skal nå en helt masse allerede første dag, så kan det føre til selvbebrejdelse og fortvivlelse. Ofte er det også derfor, at mange har så svært ved at overskue, at der nu er meget lang tid til juleferien," siger Helen Eriksen.
Hun anbefaler, at man på arbejdspladsen bruger tid på at finde ud af, hvordan man skaber en god overgang med en gradvis optrapning:
"Det er jo ikke sådan, at der skal gå lang tid, før hjulene igen skal dreje fuldt ud, men man må indstille sig på, at første uge er en trinvis optrapning. Kommer mange medarbejdere tilbage på samme tid, kan det være en fin øvelse i fællesskab at få prioriteret opgaverne, uddelegeret ansvar og vigtigst af alt at få italesat forventningsniveauet, så der ikke pludselig er fem 'hastere' hos én medarbejder," siger psykologen og fortsætter:
"Faktisk kan perioden efter sommerferien være et godt tidspunkt at sætte trivsel og gode arbejdsvaner på dagsordenen. For når man har været helt nede i gear og væk fra jobbet i en længere periode, er det ofte nemmere at sætte hverdagen i perspektiv. Måske har man indset, at nogle rutiner og fælles ritualer stresser meget mere, end de behøver. Og sådanne tanker kan være rigtig nyttige at få vendt med kolleger og chefer umiddelbart efter ferien, og inden hverdagen for alvor sætter ind."

Gode råd

Helen Eriksens tre råd til en god opstart efter ferien:
1. Tal om forventningsniveauet
At det er okay at være bagud fra første dag kan for mange medarbejdere og chefer virke selvmodsigende. Derfor er det meget vigtigt at tale om forventningsniveauet og bekræfte hinanden i, at det er okay at tage den med ro de første dage efter ferien.
2. Prioritér og sig fra hvis nødvendigt
På mange arbejdspladser giver det mening at lave en fælles prioritering af opgaverne, som efterfølgende uddelegeres, så alle føler sig hørt og ved godt mod. Har du en række opgaver i indbakken, som kun du kan løse, kan det nogle gange være en idé at få chefen til at hjælpe dig med prioriteringen.
3. Start med de lettere opgaver
Vil du starte roligt ud er et tredje råd at begynde med de af dine opgaver, som er mindst krævende. Har du nu en række mindre opgaver, vil du sandsynligvis også opleve stor tilfredsstillelse ved at fjerne flere punkter fra din to-do-liste uden større anstrengelser.

Publiceret 01 August 2015 09:00