Den blå medicinkasse skaber en ro og tryghed hos både borgeren og hjemmesygeplejen

Den blå medicinkasse skaber en ro og tryghed hos både borgeren og hjemmesygeplejen

Borgeres tryghed omkring medicin øges

De ældre borgere, der får hjælp med deres medicin, får i disse dage udleveret en blå medicinboks fra Hvidovre Hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen hjælper ca. 550 borgere i kommunen med støtte til medicin, og en stor del af disse borgere får rigtig meget og forskelligt medicin. For nogle grupper, kan det være overvældende, at skulle holde styr på alle de forskellige former for medicin og hvor meget man skal have og hvornår. Derfor tilbyder sygeplejen hjælp til medicinhåndtering, og uddeler nu de blå medicinbokse for at de ældre borgere skal føle sig mere trygge i forbindelse med denne hjælp.

Den blå medicinkasse

Medicinkassen skaber tryghed i den forstand, at borgeren her kan samle alt der vedrører medicin, lige fra pilleglas og æsker til journaludskrifter fra hospital og læge. Boksens størrelse gør også at den kan rumme de forskellige redskaber, som hjemmesygeplejen bruger til opmåling. Det at samle det hele ét sted giver både tryghed for borgeren og hjemmesygeplejen. Kira Schou Dahl er projektleder i hjemmesygeplejen og har været med til at udvikle konceptet, hun fortæller; - Medicindoseringen er ofte kompleks og rummer mange opgaver, som eksempelvis kan være kontrol af hvilken medicin borgeren skal have, optælling af antal piller, kontakt til praktiserende læge eller bestilling af medicin. For at minimere risikoen for fejl, kræver arbejdet ro og struktur, så doseringen udføres korrekt. Når vi samler alt i en kasse med tydelig mærkning på, skaber det en ro og tryghed hos både borgeren og hjemmesygeplejen, for begge parter ved, at her ligger alt hvad der skal bruges, både til ajourføring og dosering af borgerens medicin.

Borgeren er en aktiv medspiller

I forbindelse med uddeling af medicinkasserne har hjemmesygeplejen også arbejdet med at styrke den gode og inddragende dialog mellem hjemmesygeplejen og borgeren. Alle borgere får derfor uddelt en lille folder, der fortæller om hjælp til medicin generelt. Bagpå folderen er der en lille huskeliste, som borger og hjemmesygepleje i fællesskab krydser af på: - Det bliver således mere et samarbejdsprojekt, og det er vigtigt at borgeren er tæt inddraget, da vi (på den måde) får planlagt den bedste indsats, slutter Kira Schou Dahl fra Hvidovre Hjemmesygepleje. Tjeklisten i folderen giver også borgeren en mulighed for at huske hvilke emner der har været talt om på mødet, huskesedlen er god at have typisk når borgeren skal fortælle sine pårørende om hvad der aftalt. De blå medicinbokse er inspireret af Københavns kommunes tiltag på området sammenholdt med de nyeste anbefalinger fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den blå medicinkasse udleveres til alle borgere som skal have støtte til medicinhåndtering i forbindelse med første besøg fra sygeplejersken. For yderligere kontakt om indsatsen kan projektleder Kira Schou Dahl kontaktes på tlf: 36 39 38 92.

Publiceret 01 September 2015 08:00