Formanden for integrationsrådet Kashif Ahmad er stærkt utilfreds med kommunalbestyrelsens beslutning.

Formanden for integrationsrådet Kashif Ahmad er stærkt utilfreds med kommunalbestyrelsens beslutning.

- Hvorfor ikke bare nedlægge Integrationsrådet?...

Formanden for integrationsrådet Kashif Ahmad - der også er medlem af kommunalbestyrelsen - er forundret over kommunalbestyrelsens debat og efterfølgende beslutning omkring en ansøgning på 33.000 kr. til overrækkelse af integrationsprisen 2015

På kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge, skulle det besluttes om man skulle imødekomme en ansøgning til Integrationsprisen 2015.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Prisen skulle overrækkes til en stor mangfoldighedsfest, som skulle være kulminationen på Vestegnens Kulturuge. Beløbet var 33.000 kr. Årsagen til at denne sag var kommet på kommunalbestyrelsens dagsorden var, at Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti og et af de to socialdemokratiske medllemmer i kultur- og fritidsudvalget, havde stemt imod. Debatten kom vidt omkring og punktet tog over en time på mødet sidste tirsdag. Hvidovre Avis giver her formanden for integrationsrådet Kashif Ahmad - der også er medlem af kommunalbestyrelsen - plads til at forklare, hvordan han ser på den lange debat på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge:

Splittet socialdemokrati

- Jeg blev valgt som formand for Integrationsrådet i 2014 og har fornøjelsen at sidde i et råd, med mange engagerede og kompetente ildsjæle, siger Kashif Ahmad: - Det har i mange år været op ad bakke for Integrationsrådet i Hvidovre, da man for nogle år siden fratog rådet økonomien, som arbejdsgrundlag. Det blev siden besluttet, at man skulle søge penge til afholdelse af diverse arrangementer. Derfor skulle man tro, at det var en ren formsag, at få stemt ansøgningen til uddelingen af Integrationsprisen 2015 igennem i år -en desværre var dette ikke tilfældet. Arne Bech fra Hvidovrelisten, som tidligere har stemt samme type ansøgning igennem for to år siden, stemte nu pludseligt imod, sammen med Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti og Ömer Küscu fra Socialdemokraterne. Sidstnævnte stemte imod, på trods af at en af hans andre partifæller, stemte for i Kultur og Fritidsrådet. Under debatten i kommunalbestyrelsen kom der lange argumenter for, at ansøgningen var for tynd og beløbet for stort. Socialdemokraterne, Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti og de Konservative stemte imod ansøgningen og sikrede dermed ingen, at der ikke bliver afholdt en mangfoldighedsfest med prisuddeling i denne omgang. Dette til trods for, at der i Rådet sidder et medlem fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Dansk Folkeparti kan man følge. De vil ikke integrationen og de ønsker Integrationsrådet helt nedlagt. Man kan dog undre sig, hvorfor der sidder et medlem af partiet med i Rådet - som var med til at udforme arrangementet - for så at stemme imod op kommunalbestyrelsesmødet? Socialdemokraterne synes at være i en intern splittet situation, da to medlemmer i udvalget stemmer imod hinanden og partiet ender med sammen at stemme arrangementet ned og placere Integrationsprisen helt udenfor Rådet. Især da Ömer Küscu ellers har slået sig op på at være en forkæmper for integrationen i Hvidovre. Hvilke tiltag det i så fald skulle hvile på, vides ikke. Det kan dog undre én, at Socialdemokraterne ikke bakker Integrationsrådet op, når de også sidder med et medlem i Rådet, som ender med at stemme i mod. Jeg skulle ellers mene, at det hørte til de socialdemokratiske værdier, at bakke et arrangement som dette op. De Konservative hoppede med på vognen uden at have de store argumenter for hvorfor de ikke vil bakke Rådet op...

Taler med to tunger

- Hvidovrelisten med Arne Bech i front kom med mange forskellige typer af angreb mod enkelt-personer, samt på ansøgningens udformning og størrelse. Dog kunne han ikke svare på, hvorfor han havde stemt samme type ansøgning igennem, endda med et større beløb, til sidste uddeling i 2013. Her var i hvert fald et klokkeklart eksempel på når en politiker går efter manden og ikke bolden og ens ego overskygger for, hvad der er godt for det folk, man er blevet stemt ind af. Arne Bech havde tydeligvis ikke glemt, at jeg vandt prisen i 2013 og ej heller havde han glemt, at jeg nu sidder som formand for Rådet. Derfor gjorde han en dyd ud af, at fortælle om hvem der måtte være dette rette forbillede for integrationen og baserede mange af sine tynde argumenter på konflikter og nederlag han tydeligvis må have lidt i fortiden, men har svært ved at give slip på. Det ville være godt at se fremad og ikke tale i to tunger. Lad os lige få et par faktuelle punkter på plads: Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Men Rådet er hverken høringsberettiget, eller har en økonomi til at udføre noget i praksis, uden at de får medhold i enten et udvalg, eller i kommunalbestyrelsen. Når det faste arrangement omkring uddeling af Integrationsprisen bliver frataget Rådet at udføre, kan man spørge sig selv om Rådet således er overflødigt, spørger Kashif Ahmad?

Spar kaffen og kagen

Og han fortsætter: - Jeg synes ikke det er rimeligt overfor Rådets medlemmer, som investerer mange kræfter, tid og energi i deres engagement, for så at blive stemt ned i kommunalbestyrelsen, hvor et flertal tydeligvis ikke respekterer deres arbejde. I valgkampe og i teorien vil vi alle meget gerne integrationen og mangfoldigheden, men når det kommer til praksis, stemmer man imod. Det er et spørgsmål om prioritering og ved sidste års budget, blev der således heller intet flertal for nogen økonomi til Integrationsrådet overhovedet. Prisen er nu taget helt ud af Integrationsrådets regi, så derfor er der heller ikke grund til at søge økonomi i forbindelse med et arrangement til uddeling af prisen. Jeg har min pris liggende hjemme og den donerer jeg også gerne for at spare kommunen yderligere. Behovet for Rådet må siges, at være større end nogensinde og antallet af frivillige ildsjæle, som engagerer sig i sociale og integrationsvenlige initiativer er stigende. Derfor er det en skam, at et flertal ikke ønsker at bakke Integrationsrådet op i Hvidovre. Derfor spørger jeg om ikke det er fornuftigere, at de selvsamme partier, som stemte imod, Socialdemokratiet, Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti og de Konservative, eksempelvis går sammen om at nedlægge Rådet med et flertal og således spare diæter, kaffe og kage, der bliver serveret til møderne og dermed prioritere økonomien et andet vigtigere sted efter deres egen mening, slutter Kashif Ahmad...

Publiceret 01 September 2015 08:00