Peter K. Jensen, souschef i Køgevejens Ungdomshus, har selv været ansat i huset i 19 år. Han glæder sig til at fejre 50 års jubilæet med børn, unge og voksne.

Peter K. Jensen, souschef i Køgevejens Ungdomshus, har selv været ansat i huset i 19 år. Han glæder sig til at fejre 50 års jubilæet med børn, unge og voksne.

Køgevejens Ungdomshus fejrer 50 år med børn og unge

Et hus med nærvær, forskellighed og åbenhed fejrer rundt jubilæum

På fredag den 4. september fejrer Køgevejens Ungdomshus 50 års jubilæum. Dagen fejres i klubben med en åben reception fra kl. 15-17 og efterfølgende fest for de voksne.

Af
key

Hvidovre Avis har taget en snak med to medarbejdere, der hver især selv har en ganske lang historie med den lokale ungdomsklub, der blev en realitet i 1965, da Danalund Ungdomsklub flyttede til nye lokaler på Bavnevej. Siden da er klubben med sit karakteristiske skilt over hoveddøren: Her tankes der nærvær, selvtillid og lækkert hår og benzinpumpen ved indkørslen blevet en fasttømret og meget populær del af Hvidovres tilbud til børn og unge. - Har du set vores skilt?, siger ungdomshusets souschef Peter K. Jensen, der selv har været ansat i institutionen de sidste 19 år. 11 år har han været souschef. Klubben betegner sig selv som en "lille" institution, men medlemstallet lyder på ca. 200 medlemmer og på en almindelig eftermiddag kan der let komme 100 børn og unge mellem 10-18 år forbi huset på Gl. Køge Landevej. Aktiviteterne spænder vidt. Fra BMX til fodbold og krea-rummet. - Vi er jo et lille hus, det tror jeg adskiller os fra andre klubber, siger Birthe Rasmussen, der har haft sin gang som medarbejder i Køgevejens Ungdomshus i snart 31 år. Hun startede med at gøre rent, sidenhen blev det til en fuldtidsansættelse som klubmedarbejder og i dag står hun i Birthe's bar og lægger øre til - og ikke mindst taler med de mange børn og unge, der hver dag trænger til lidt fred og ro og helt almindelig samtale. - Der er rigtig mange af de nye og generte, der sætter sig hos mig og får en snak, fortæller Birthe Rasmussen. Når man har vænnet sig til huset er der imidlertid nok at tage fat på. Går interesseren f.eks. på dyr kan man få sig et kaninejerskab med alt hvad det indebærer. - Man kan også blive frataget sit kaninejerskab, hvis det ikke vedligeholdes passende, siger Peter K. Jensen. Sådan er det i Køgevejens Ungdomshus. Man kan få et ansvar, men man forventes også at kunne håndtere det. Det samme gælder i omgangen med hinanden. Mobning er absolut ikke accepteret og i det hele taget er stemningen i klubben god på tværs af aldersgrupperne. - Jeg synes de store er rigtig gode til at passe på de små, og de vil virkelig hinanden, fortæller Peter K. Jensen. Det er også noget, der kommer til udtryk på den årlige og meget populære sommerkoloni til Thiseladegård, hvor deltagerantallet ikke sjældent ryger helt op på 100 deltagere. Birthe Rasmussen har selv været med de sidste 20 år og hun erindrer, hvordan der det første år ikke var meget at lave for de voksne, fordi aktiviteterne på gården var så omfattende at ungerne var travlt optaget. - Den første gang kedede vi voksne os lidt, siger Birthe Rasmussen med et smil. Efter nogle år fandt man dog ud af det rigtige leje - og nu står Birthe og en anden kollega hver morgen for banken, hvor ungerne kan hæve dagens kontant-beløb. De store børn sørger for natteløbet og hvis deltagerantallet er højt og der ikke er nok sengepladser, så bliver der da bare medbragt telte, så de sidste også kan være med. - Vi siger aldrig nej. Alle kan komme med. Det er vores ånd, siger Peter K. Jensen. Souschefen påpeger også, at klubben efter hans mening også er rigtig stærke i inklusionen, og at det skyldes, at ingen skal hænge fast i en rolle, som andre har tildelt dem. - Jeg tror især vi er gode til inklusion, fordi vi lægger stor vægt på ikke at stigmatisere nogen børn. Vi behandler alle ens, indtil der er behov for andet, siger Peter K. Jensen. I det hele taget mener de to medarbejdere, at Køgevejens Ungdomshus tilbyder medlemmer et rigtig godt fristed, hvor der også er plads til fortrolighed og til at tage den snak, som måske ikke altid er let derhjemme. I 1980 fik ungdomsklubben en tilbygning. Ellers kan man ikke komme uden om, at det er en gammel villa, klubben ligger i. Til trods for institutionsmøblerne er det formentlig også en medvirkende faktor til, at klubben i høj grad virker hjemlig - og i øvrigt parat til at imødekomme de unges behov. - Vi havde en gruppe drenge, der var ved at melde sig ud, men så fik vi etableret en tirsdags-drengegruppe, hvor vi spiser sammen, fortæller Birthe Rasmussen. Tirsdagsgruppen kører stadig og som det ser ud pt. er den fuldt belagt. Ungdomshusets daglige leder Pia Kirsten Jensen, kan lige som Birthe Rasmussen snart fejre 31 års jubilæum og selv om der blandt personalet er nogle, der har været deres halve arbejdsliv i klubben, så er der også nye kræfter, der er kommet til. - Vi har forskellige børn, så vi skal også kunne tackle forskellige hensyn med medarbejdere, der også er forskellige. Det gør det spændende, og det er nok derfor, jeg er blevet her så mange år. Det er en god spraglet masse, der er her, siger Peter K. Jensen. På dagen den 4. september, holdes der fest for klubbens børn, unge og voksne. Der vil være hoppeborg og mulighed for at give den som tsumokæmper samt få lidt mad fra grillen. På dagen vil der også være lysbilledshow fra klubbens historie. Receptionen for børn og unge varer fra kl. 15-17. Derefter skal børnene gå hjem, medmindre deres forældre bliver og så går festen i gang med livemusik og hygge for fulde gardiner.

Publiceret 01 September 2015 08:00