Mikkel Dencker

Mikkel Dencker

Udgifter til studieture skal på budgettet

I fremtiden bliver der sandsynligvis et fast beløb knyttet til hvert enkelt medlem af kommunalbestyrelsen til studieture og studierejser

Den 10. august besluttede økonomiudvalget at anbefale, at kommunalbestyrelsen godkender, at der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2016 afsættes 840.000 kr. til udvalgsrejser.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Der var dog ikke enighed i udvalget, hvor Steen Ørskov (C) og Mikkel Dencker stemte imod forslaget. Forslaget blev også - inden sommerferien - drøftet i udvalget. Det er forvaltningen der - med henblik på at ensarte vilkårene for udvalgenes rejser - har fremlagt forslag til retningslinjer for udvalgenes rejser. Det er forvaltningens vurdering, at der er faglige gevinster ved politiske studieture. Der er derfor i de nye retningslinjer fokuseret på, at der i ansøgningen forelægger en beskrivelse af det faglige udbytte og merværdi ved udvalgenes rejser. I retningslinjerne er det fremhævet, at økonomiudvalget og de stående udvalg i Hvidovre Kommune kan foretage rejser for at udvikle den faglige viden om udvalgenes områder. Når forslaget bliver vedtaget kan hvert udvalg foretage én rejse til udlandet eller i Danmark i valgperioden, betalt af afsatte driftsmidlerne. Økonomiudvalget skal godkende den enkelte rejse. Kommunalbestyrelsens rejsekonto kan maksimalt afholde en udgift på 15.000 kr. pr. deltager pr. 4. år samt udgiften til tre embedsmænds deltagelse i den enkelte rejse. Det betyder, at der afsættes 15.000 kr. pr. medlem af pågældende udvalg, i alt 840.000 kr. hvert fjerde år til udvalgsrejser svarende til 38 udvalgspladser og højst tre embedsmænd pr. udvalg (18 embedsmænd). I alt 56 deltagere. Den nye procedure kræver en tillægsbevilling til økonomi- og stabsforvaltningens ramme.

Studietur skal være noget særligt

- Det er kun fornuftigt at der fastsættes regler for sådanne rejser, så der er rammer om hvor mange og hvor dyre rejserne kan være, sagde Mikkel Dencker (O), da udvalget første gang havde drøftet forslaget: - Dermed sikres det, at der er et relevant og sagligt formål med rejserne samt at det forventede udbytte af rejserne står mål med prisen... Men Mikkel Dencker går ikke ind for, at der skal afsættes et fast beløb i kommunens budget til udvalgsrejser eller studieture: - Jeg er ikke imod udvalgsrejser eller studieture, for det kan der være mange fornuftige grunde til at man foretager. Jeg har da også selv i mine år i kommunalbestyrelsen deltaget på studieture. Men der er altså en stor forskel på at have afsat et fast beløb i budgettet til formålet, i forhold til hvis man ikke har det! For hvis der ikke er afsat noget beløb i kommunens budget, bliver det til en ekstraordinær begivenhed at tage på studietur - noget som overvejes meget nøje. Jeg frygter dog, at der bliver en automatik i at alle udvalg tager på studietur, hvis der er afsat et fast beløb i budgettet til formålet. Nogle politikere vil måske tænke, at det ligefrem vil være ærgerligt hvis pengene ikke bliver brugt, nu hvor de alligevel er afsat i budgettet. Dermed bliver en studietur ikke noget særligt, men noget helt ordinært og deres antal kommer med stor sikkerhed til at stige. Og regningen er der kun et sted at sende hen. Derfor stemte jeg imod at have et fast beløb i budgettet til studieture, pointerer Mikkel Dencker...

Publiceret 01 September 2015 08:00