Udskibning af korn er en stor ting for ADP i Fredericia.

Udskibning af korn er en stor ting for ADP i Fredericia.

Det går godt for ADP

Halvårsregnskabet for Fredericia, Middelfarts og Nyborgs fælles havneselskab, ADP, er godt. Nettoomsætningen er steget med 0,8 millioner kroner, og den primære drift er steget med 2,3 millioner. I Fredericia har krydstogter og korn bidraget til tallene. Forventningen i år er et resultat på mindst 25 millioner.
Et større firma på Nyborg Havn er gået konkurs, hvilket trækker tallene ned - Men altså ikke mere, end at forventningen stadig står fast, oplyser ADP i en pressemeddelelse.
ADP s' forretningsområder er bredt funderet, og de tre havnes forskellige styrker skaber muligheder for optimal logistisk placering af projekter og godstyper.
”Havnene i Nyborg og Middelfart har bidraget væsentligt til 1. halvårsresultatet 2015”, udtaler Nils Skeby, der tiltrådte som adm. direktør for ADP A/S d. 1. august.
”På Nyborg Havn har især flydende bulk haft en markant fremgang, og Middelfart Trafikhavn har været omdrejningspunkt for flere større infrastruktur-projekter på Fyn”.
I Fredericia er krydstogtsæsonen 2015 netop afsluttet med fem succesfulde anløb, og med anmeldte anløb i 2016 og 2017 har Fredericia markeret sig som en attraktiv krydstogt-destination.
På Fredericia Havn har containeromsætningen i flere år haft stor fremgang og fastholder det høje niveau. Derfor investerer ADP nu i yderligere en mobilkran til container-håndtering, en investering på mere end 25 millioner kroner.
”Investeringer i ny kran på Fredericia Havn og et nyt Ro/Ro leje i Nyborg er med til at forberede vores forretning til fremtidens opgaver”, siger Nils Skeby.
59 procents fremgang på tør bulk, hovedsageligt korn, er en understregning af Fredericia Havns centrale beliggenhed i forhold til Region Syddanmarks landbrugsproduktion. Med stor vanddybde og kapacitet til effektiv håndtering af kornoperationer, ser ADP frem til udskibning af dette års høst via Fredericia Havn.

Publiceret 02 September 2015 10:15