Ægtepar idømt stor bøde for ulovlige udlejninger af sommerhuse

Et ægtepar på henholdsvis 69 og 74 år er ved Retten i Esbjerg blevet dømt for uden tilladelse at have udlejet 18 sommerhuse – hovedsageligt i Blåvand- og Henneområdet - over en periode fra 2005 til 2012.
Retten bedømte udlejningen for at være sket erhvervsmæssigt. Det kræver tilladelse fra Miljøministeren. Den tilladelse havde ægteparret ikke.

Det er tredje gang ægteparret bliver for dømt den type overtrædelse. Derfor blev bøden yderligere skærpet fra 10-15.000 kr. til 20.000 kr. pr. sommerhus pr. år. Den samlede bøde er på 1.980.000 kr.

"Jeg er tilfreds med dommen og særligt tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i den forhøjede bødetakst, når det er tredje gang loven brydes," siger anklager Anne Damhus Kristensen fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ægteparret har anket dommen til Vestre Landsret.

Publiceret 04 September 2015 12:15